Citat 1. srpnja 2021.

Objavljeno 1.7.2021.

Uspravno treba ići! Treba reći sve jasno!

Miroslav Krleža