Citat 1. rujna 2022.

Objavljeno 1.9.2022.

… ne bi smjela biti nauka, da odgoji činovnika ili odvjetnika, nego – čovjeka.

Silvije Strahimir Kranjčević