Citat 1. listopada 2019.

Objavljeno 1.10.2019.

Učenje nikada ne iscrpljuje um.

Leonardo da Vinci