Čitaonica za društveno-humanističke znanosti

Objavljeno 27.7.2018.
Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00
subota 9.00 – 14.00
Telefoni
+385 1 616 4062
+385 1 616 4063

Korištenje

Knjige koje se nalaze u Čitaonicama sa slobodnim pristupom mogu se koristiti samo u tim prostorima.

Knjige koje se nalaze u Zatvorenom spremištu mogu se naručiti za rad u Čitaonicama. Istodobno korisnik može naručiti najviše 5 naslova, a ukupno 10 naslova dnevno. Građa naručena za korištenje istoga dana naručuje se do 19.30, odnosno subotom do 12 sati, a dostavlja se u roku od 45 minuta.

Posudba

Knjige koje se nalaze u Čitaonicama sa slobodnim pristupom mogu se posuđivati izvan Knjižnice samo ako je na polici više od jednog primjerka (ograničenje posudbe izvan Knjižnice).

Produženje roka posudbe: tel. +385 1 616 4065.

Informacijske usluge – Tematska pretraživanja

Ovom uslugom Knjižnica nudi pomoć u pretraživanju literature prema određenoj temi za potrebe pisanja seminarskih, završnih, diplomskih, specijalističkih i doktorskih radova, kao i u svrhu projekata, istraživanja i dr.

Zahtjev za takvo pretraživanje potrebno je poslati putem obrasca Pitajte knjižničara – tematsko pretraživanje.

Sve informacije o usluzi dostupne su na stranici Pitajte knjižničara.

Bilten prinova

Novo u čitaonicama.