Ciljevi

Objavljeno 25.1.2012.

Ciljevi prema Strategiji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 2016. – 2020.

• Daljnja izgradnja i unaprjeđenje cjelovitih, obrađenih, zaštićenih i dostupnih knjižničnih zbirki u svim materijalnim i digitalnim pojavnostima.
• Uključivanje Knjižnice u nacionalnu kulturnu i znanstvenu e-infrastrukturu.
• Daljnji razvoj i unaprjeđenje nacionalnog knjižničnog sustava.

Ciljevi prema Strategiji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (2012.– 2015.)

• Biti društveno odgovorna ustanova s jakim poslanjem služenja općem dobru i javnom interesu, dijeleći sudbinu hrvatskoga društva u cjelini temeljenu na odrednicama europske civilizacijske razine kojoj pripadamo.
• Graditi vjerodostojne baze podataka, biti prvi izbor pri traženju informacija te partner u obrazovanju i stvaranju znanja.
• Zaštititi najvrjedniju građu, bez obzira na format ili medij u kojem se građa nalazi te je učiniti dostupnijom.
• Izgrađivati informacijske sustave, umrežavati na zajedničkim projektima sve sudionike knjižničarskog i ostalih jedinica hrvatskoga kulturnog i znanstvenog područja.
• Uspostaviti Hrvatsku digitalnu knjižnicu.
• Uspostaviti Međunarodni akademski centar, mjesto susreta hrvatske, regionalne i međunarodne akademske zajednice.