NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

Pretraživanje

Bojim se čovjeka jedne knjige.

Sv. Toma Akvinski

Svi natječaji

Natječaji
 
06.11.2015.

Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12, 150/13) te članka 26. Statuta NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU raspisuje N A T J E Č A J  za popunu …

 
 
04.11.2015.

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnoga odnosa

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU objavljuje O G L A S za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom 1. DIIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR 14 izvršitelja Uvjeti: završen preddiplomski …

 
 
04.11.2015.

Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12,150/13, 153/13) te članka 26. Statuta NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU raspisuje NATJEČAJ za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta KONZERVATOR U ODJELU …

 
 
02.10.2015.

Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12, 150/13), te članka 26. Statuta NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU raspisuje N A T J E Č A J  za popunu …

 
 
04.09.2015.

Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12.) te članka 26. Statuta NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU raspisuje N A T J E Č A J za popunu …

 
 
12.06.2015.

Natječaj za popunu sistematiziranih radnih mjesta

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12.), te članka 26. Statuta NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU raspisuje N A T J E Č A J za popunu …

 
 
28.05.2015.

Natječaj za imenovanje glavnog ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice

Na temelju članka 18. Zakona o knjižnicama («Narodne novine» broj: 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) i članka 28., 29. i 30. Statuta Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4 (u daljnjem tekstu: Knjižnica) Upravno …

 
 
23.03.2015.

Ispravak dijela natječaja

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU, Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA objavljenog u Narodnim novinama br. 28 od 13.03.2015., na stranicama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i web stranici NSK od 13. 3.2015. Točka 5. 5. …

 
 
15.03.2015.

Natječaj za dodjelu nagrade „Anđelko Novaković“

Zaklada Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu raspisuje natječaj za dodjelu nagrade „Anđelko Novaković“ za neobjavljenu zbirku pjesama I. Natječaju mogu pristupiti osobe do 35 godina starosti. Kandidati za Nagradu obvezni su dostaviti cjelovitu, neobjavljenu zbirku pjesama, napisanu …

 
 
13.03.2015.

Natječaj za popunu sistematiziranih radnih mjesta

Na temelju Suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12.), te članka 26. Statuta     NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU raspisuje N A …