NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

English

Natrag, ljudi, u prirodu, natrag dok je vrijeme!

Andrija Maurović

Elektroničke publikacije NSK

Sve elektroničke publikacije NSK-a
 
Glazbena građa. Upute za opis u bibliografskom formatu MARC 21

Glazbena građa: upute za opis u bibliografskom formatu MARC 21

ISBN 978-953-500-199-7

Preuzimanje

 
 
Kartografska građa: upute za opis u bibliografskom formatu MARC 21

Kartografska građa: upute za opis u bibliografskom formatu MARC 21

ISBN 978-953-500-196-6

Preuzimanje

 
 
Omeđena građa, tiskana integrirajuća građa i nakladničke cjeline: upute za opis u bibliografskom formatu MARC 21

Omeđena građa, tiskana integrirajuća građa i nakladničke cjeline: upute za opis u bibliografskom formatu MARC 21

ISBN 978-953-500-200-0

Preuzimanje

 
 
Opis sastavnica: upute za opis u bibliografskom formatu MARC 21

Opis sastavnica: upute za opis u bibliografskom formatu MARC 21

ISBN 978-953-500-198-0

Preuzimanje

 
 
Sitni tisak: upute za opis u bibliografskom formatu MARC 21

Sitni tisak: upute za opis u bibliografskom formatu MARC 21

ISBN 978-953-500-197-3

Preuzimanje

 
 

Bibliografija Zbirke knjižnične građe o Domovinskom ratu

ISBN 978-953-500-201-7

Preuzimanje

 
 

Crteži Huga Conrada von Hötzendorfa iz fonda Grafičke zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

ISBN 978-953-500-164-5

Preuzimanje

 
 

Markas Maruličius – Europos humanistas / Marko Marulić – A European Humanist

ISBN 978-953-500-193-5

Preuzimanje

 
 

Book Art in Croatia

ISBN 978-953-500-169-0

Preuzimanje

 
 

Prilozi o Vatroslavu Lisinskome (1819. – 1854.): u povodu 200. obljetnice rođenja

ISBN 978-953-500-190-4

Preuzimanje

 
Veličina fonta
Kontrast