Bibliometrijske usluge

Objavljeno 14.10.2013.
Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00
Telefoni
+385 1 616 4153
+385 1 616 4386
+385 1 616 4012

Osobe za kontakt
Ivana Matijević
Maja Špac
Anja Majstorović
bibliometrijske.usluge@nsk.hr

 

 

Prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017) zastupljenost (indeksiranost) i citiranost radova u bazama podataka propisanim Pravilnikom te ostale pokazatelje o znanstvenim časopisima, kao i druge bibiliometrijske podatke propisane odredbama ovog Pravilnika, utvrđuju knjižnice javnih visokoškolskih i znanstvenih ustanova u skladu s dostupnim bazama podataka te o tome izdaju odgovarajuće potvrde.

Bibliometrijske usluge drugih sveučilišnih knjižnica:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu izdaje odgovarajuće potvrde besplatno za svoje članove (godišnji upis). Iznimno izdaje potvrde i za potrebe ostalih članova znanstvene i akademske zajednice u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, uz naplatu prema važećem cjeniku Knjižnice. Plaćanje se provodi primitkom narudžbenice i dokumentacije.

Za izradu potvrde potrebno je ispuniti obrazac i poslati zahtjev dostupan na dnu ove stranice. Potvrde se izdaju prema redoslijedu zaprimljenih prijava članova Knjižnice, a zatim i drugih zaprimljenih zahtjeva. Potvrde se šalju elektroničkom poštom naznačenom prilikom ispunjavanja obrasca.

Knjižnica izdaje sljedeće potvrde:
– potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova znanstvenika te potvrdu o statusu časopisa s indeksiranim radovima u relevantnim bazama podataka
– potvrdu o zastupljenosti i statusu časopisa u relevantnim bazama podataka za potrebe uredništava i izdavača domaćih znanstvenih i stručnih časopisa.

Zastupljenost (indeksiranost) znanstvenih radova provjerava se u relevantnim bazama podataka propisanim Pravilnikom, za određena znanstvena područja.
Citiranost podrazumijeva ukupan broj citata objavljenih radova znanstvenika u citatnim bazama podataka propisanim Pravilnikom (WoSCC, Scopus, Google Znalac). Pretražuju se baze koje su u trenutku izrade potvrde dostupne u sklopu nacionalne ili sveučilišne licence, a kojima se pristupa preko Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Također, moguće je pružanje usluge opsežnijih bibliometrijskih analiza znanstvenika i znanstvenih ustanova za potrebe (re)akreditacija i ostalih postupaka vrednovanja u znanosti i visokom obrazovanju, ovisno o ustanovi i dostupnosti drugih visokoškolskih knjižnica te redoslijedu zahtjeva. Za potrebe takvih opsežnijih analiza potrebno je uputiti izravni upit na adresu elektroničke pošte bibliometrijske.usluge@nsk.hr.

 

Ispunite obrazac i pošaljite zahtjev.

Nakon ispunjavanja obrasca, molimo da se javite na gore navedene kontakte kako bismo provjerili je li Vaš zahtjev uspješno zaprimljen.


Sveučilišna knjižnica u Splitu

URL: https://www.svkst.unist.hr/index.php/usluge/bibliometrijske-usluge/
Kontakt: bibliometrija@svkst.hr


Sveučilišna knjižnica Rijeka

URL: https://svkri.uniri.hr/hr/usluge/bibliometrijske-usluge.html
Kontakt: informator@svkri.hr


Sveučilišna knjižnica Zadar

URL: https://www.unizd.hr/sveucilisnaknjiznica/usluge/bibliometrijske-usluge
Kontakt: knjiznica@unizd.hr


Sveučilišna knjižnica Sveučilišta Sjever

URL: https://www.unin.hr/sveucilisna-knjiznica/o-knjiznici/
Kontakt: knjiznica@unin.hr


Sveučilišna knjižnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

URL: https://skpu.unipu.hr/usluge/potvrde-o-citiranosti
Kontakt: skpu@unipu.hr


Gradska i sveučilišna knjižnica u Osijeku

URL: https://www.gskos.unios.hr/index.php/bibliometrijske_usluge/
Kontakt: studijska.citaonica@gskos.hr


Sveučilište u Slavonskom Brodu

U procesu uspostavljanja usluge


Sveučilište u Dubrovniku – Knjižnica za društvene znanosti

Kontakt: knjiznica-ekonomija@unidu.hr


Sveučilište u Dubrovniku – Knjižnica za tehničke i biotehničke znanosti

Pomorski odjel, Odjel za elektrotehniku i računarstvo, Odjel za akvakulturu i Odjel za sestrinstvo
Kontakt: ana@unidu.hr

Odjel za komunikologiju, odjel za umjetnost i restauraciju, Odjel za povijest Jadrana i mediterana
Kontakt: luksa.zovko@unidu.hr


Sveučilišna knjižnica Hrvatskog katoličkog sveučilišta

URL: https://www.unicath.hr/knjiznica
Kontakt: knjiznica@unicath.hr