Bibliometrijske usluge

Objavljeno 14.10.2013.
Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00
Osoba za kontakt
Ivana Matijević
bibliometrijske.usluge@nsk.hr
+385 1 616 4153

Prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017) zastupljenost (indeksiranost) i citiranost radova u bazama podataka propisanim Pravilnikom te ostale pokazatelje o znanstvenim časopisima, kao i druge bibiliometrijske podatke propisane odredbama ovog Pravilnika, utvrđuju knjižnice javnih visokoškolskih i znanstvenih ustanova u skladu s dostupnim bazama podataka te o tome izdaju odgovarajuće potvrde.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu izdaje odgovarajuće potvrde besplatno za svoje članove (godišnji upis). Iznimno izdaje potvrde i za potrebe ostalih članova znanstvene i akademske zajednice u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, uz naplatu prema važećem cjeniku Knjižnice.

Za izradu potvrde potrebno je ispuniti obrazac i poslati zahtjev dostupan na dnu ove stranice. Potvrde se izdaju prema redoslijedu zaprimljenih prijava članova Knjižnice, a zatim i drugih zaprimljenih zahtjeva.

Knjižnica izdaje sljedeće potvrde:
– potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova znanstvenika te potvrdu o statusu časopisa s indeksiranim radovima u relevantnim bazama podataka
– potvrdu o zastupljenosti i statusu časopisa u relevantnim bazama podataka za potrebe uredništava i izdavača domaćih znanstvenih i stručnih časopisa.

Zastupljenost (indeksiranost) znanstvenih radova provjerava se u relevantnim bazama podataka propisanim Pravilnikom, za određena znanstvena područja.
Citiranost podrazumijeva ukupan broj citata objavljenih radova znanstvenika u citatnim bazama podataka propisanim Pravilnikom (WoSCC, Scopus, Google Znalac). Pretražuju se baze koje su u trenutku izrade potvrde dostupne u sklopu nacionalne ili sveučilišne licence, a kojima se pristupa preko Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Također, moguće je pružanje usluge opsežnijih bibliometrijskih analiza znanstvenika i znanstvenih ustanova za potrebe (re)akreditacija i ostalih postupaka vrednovanja u znanosti i visokom obrazovanju, ovisno o ustanovi i dostupnosti drugih visokoškolskih knjižnica te redoslijedu zahtjeva. Za potrebe takvih opsežnijih analiza potrebno je uputiti izravni upit na adresu elektroničke pošte bibliometrijske.usluge@nsk.hr.

Ispunite obrazac i pošaljite zahtjev