Bibliometrijske usluge

Objavljeno 14.10.2013.
Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00
Telefaks
+385 1 616 4186
Osobe za kontakt
Goranka Mitrović
+385 1 616 4386
Ivana Čadovska
+385 1 616 4153

 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu izdaje za hrvatsku akademsku zajednicu:

– potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova znanstvenika u relevantnim bazama podataka
– potvrdu o zastupljenosti časopisa za potrebe uredništva domaćih, znanstvenih i stručnih časopisa
– potvrdu o faktoru odjeka (Impact Factor) pojedinog časopisa za određenu godinu.

Također nudi i usluge kvantitativnog vrednovanja znanstvenika i znanstvenih ustanova za potrebe reakreditacije.

Znanstvena zastupljenost i citiranost jedan je od parametara vrednovanja znanstvene produktivnosti i njegova odjeka kroz citiranost u relevantnim bazama podataka.

Zastupljenost, odnosno indeksiranost znanstvenih radova provjerava se u relevantnim bazama podataka propisanim pravilnikom Nacionalnog vijeća za znanost o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, za određena znanstvena područja.

Citiranost podrazumijeva ukupan broj citata objavljenih radova znanstvenika u citatnim bazama podataka.

Ispunite obrazac i pošaljite zahtjev