Bibliografsko-referalne i kataložne informacije

Objavljeno 14.10.2013.
Radno vrijeme sa strankama
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00
subota 9.00 – 14.00
informacijski.centar@nsk.hr
Telefoni
+385 1 6164 002
+385 1 6164 040

Knjižnica pruža bibliografsko-referalne i kataložne informacije – korisnici mogu provjeriti posjeduje li Knjižnica određenu građu, knjigu ili časopis te saznati njihovu signaturu, kao i mogućnosti njihova korištenja i posudbe.

Korisnici mogu i samostalno konzultirati mrežno dostupne izvore – online katalog Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, odnosno skenirane kataloge na listićima.

Pomoć korisnicima u pronalaženju i korištenju informacijskih izvora i usluga pružaju djelatnici Informacijskog centra NSK.

Informacijsko-referalnim uslugama obuhvaćena je verifikacija bibliografskih izvora, pomoć u pretraživanju knjižničnih kataloga i sekundarnih izvora (bibliografija, vodiča), pomoć pri izradbi bibliografskih popisa na određenu temu, tematska i retrospektivna pretraživanja te usluge poduke.

Bibliografske usluge i pretraživanja u poslovne ili komercijalne svrhe, a koja se izrađuju za potrebe obrazovne, znanstvene, akademske, kulturne zajednice te poslovnih subjekata naručuju se pisanim zahtjevom te se naplaćuju prema Cjeniku.

Informacijski centar NSK smješten je uz Referentnu zbirku u središnjem dijelu u prizemlju Knjižnice.