Anketa vrednovanja rada matičnih službi za narodne knjižnice za 2014. godinu

 • Poštovani, sva polja u anketi su obvezna polje te Vas stoga molim da ih sve ispunite.
 • A. REDOVNE ZADAĆE TEMELJEM STANDARDA ZA NARODNE KNJIŽNICE RH (1999.)

  1. Proveden stručni nadzor nad radom knjižnica in situ i izvještaji dostavljeni Matičnoj službi za narodne knjižnice NSK
 • 2. Stručne upute i smjernice za rad te rješavanje tekućih stručnih pitanja telefonski i/ili e-poštom
 • 3. Inicijativa Matične službe za izgradnju i/ili preuređenje i opremanje te informatizaciju knjižničnih prostora
 • 6. Suglasnost za reviziju i otpis građe te izgradnja fonda matične knjižnice iz otpisa u mreži knjižnica
 • 7. Inicijativa za zapošljavanje stručnih djelatnika
 • B. EDUKACIJA

  1. Edukacija voditelja matičnih službi
 • 2. Edukacija knjižničnih djelatnika
 • 3. Edukacija knjižničnih korisnika
 • C. RAZVOJNI PROGRAMI

  1. Analiza poslovanja knjižnica u mreži
 • 2. Analiza poslovanja knjižnica u mreži prema određenom / pojedinom pokazatelju (npr. prema broju posudbi ili broju učlanjenih / novoučlanjenih korisnika)
 • 3. Provedba anketnih istraživanja
 • 4. Sudjelovanje u projektima
 • 5. Sudjelovanje u organiziranju događanja u knjižnicama
 • 6. Sudjelovanje u projektima međuknjižnične suradnje
 • Suradnja s osnivačima knjižnica na rješavanju tekućih pitanja poslovanja knjižnica u mreži te osamostaljivanja knjižnica
 • D. OSTALO

  1. Sudjelovanje u uspostavi drugih vrsta knjižnica (npr. visokoškolskih, spomeničkih)
 • 2. Sudjelovanje pri uspostavi i radu posebnih zbirki
 • 3. Aktivnosti u stručnim tijelima HKD-a
 • Objavljeni stručni radovi u časopisima i zbornicima
 • Članstvo u uredništvu stručnih publikacija (npr. glasilo, časopis, zbornik)

Portal i drustvene mreze NSK_Rezultati online ankete_prosinac 2015