30. redovita sjednica Upravnoga vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana 29. lipnja 2023.

Dnevni red i zaključci sjednice održane 29. lipnja 2023.
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora_Ver-Ber tt d.o.o.
Odluka o odobrenju otpisa nenaplativih potraživanja
Odluka o odobrenju podzakupa dijela poslovnog prostora_Mikos d.o.o.
Odluka o odobrenju umanjenja zakupnine_Mikos d.o.o.
Odluka o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora_Dominović d.o.o.
Odluka o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora_Prenoćište d.o.o.
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna FP NSK za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu
Odluka o usvajanju Pravilnika o korištenju sredstava za reprezentaciju