28. redovita sjednica Upravnoga vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana 27. ožujka 2023.

Dnevni red i zaključci sjednice održane 27. ožujka 2023.
Odluka o ovlaštenicima za ovjeru troškova glavnoga ravnatelja
Odluka o usvajanju Izvješća o radu NSK s financijskim izvješćem za 2022.
Odluka o usvajanju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja za zapošljavanje u NSK
Odluka o usvajanju Pravilnika o izmjenana i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju NSK
Odluka o usvajanju Pravilnika o odobravanju službenih putovanja u NSK