19. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama: „Neutralnost interneta, „zero-rating“ i slobodan pristup informacijama“

Objavljeno 10.12.2019.

Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja Hrvatskoga knjižničarskog društva i Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu 10. prosinca 2019. godine organiziraju 19. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama pod nazivom Neutralnost interneta, „zero-rating“ i slobodan pristup informacijama. Taj se okrugli stol tradicionalno održava u povodu obilježavanja Međunarodnoga dana ljudskih prava.

Neutralnost interneta odnosi se na razinu kontrole pružatelja mrežnih usluga nad pristupom mrežnim sadržajima i brzinom dostavljanja mrežnih podataka. U danas čestim neslaganjima oko pravnih okvira povezanih s uređivanjem pitanja u području neutralnosti interneta pružatelji mrežnih usluga najčešće se protive neutralnosti interneta, dok se za nju snažno zalažu regulatorne agencije i krajnji korisnici.

Sloboda pristupa informacijama i sloboda izražavanja središnje su vrijednosti koje knjižnice promiču i zagovaraju, pa je stoga neutralnost interneta, kao preduvjet slobodi pristupa informacijama u mrežnome okruženju, osobito bitna za njihovu suvremenu djelatnost.

Program Okrugloga stola.