18. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama

Objavljeno 14.9.2022.

U organizaciji Komisije za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama Hrvatskoga knjižničarskog društva 23. rujna 2022. godine u dvorani Judita Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održat će se 18. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama pod nazivom Gluhe, nagluhe i gluhoslijepe osobe – ravnopravni korisnici knjižničnih usluga.

Na Okruglome stolu govorit će se o izazovima s kojima se osobe s oštećenjem sluha susreću u svojem svakodnevnom životu te načinima na koje knjižnice mogu svojim izvorima i uslugama pridonijeti podizanju kvalitete njihova života i ostvarivanju temeljnih ljudskih prava na slobodan pristup informacijama te sudjelovanje u kulturnome i društvenome životu.
Znanje dobiveno na Skupu sudionici će moći primijeniti u svakodnevnome radu senzibilizacijom zajednice za potrebe gluhih, nagluhih i gluhoslijepih osoba te promicanjem i zagovaranjem njihovih prava i potreba.

Suorganizatori su ovogodišnjega Okruglog stola Sekcija za narodne knjižnice, Komisija za narodne knjižnice i Komisija za čitanje Hrvatskoga knjižničarskog društva, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Filozofski fakultet Osijek.

Program 18. okruglog stola za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama.

Plakat 18. okrugloga stola za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama