15. okrugli stol o slobodnome pristupu informacijama „Knjižnice i održivi razvoj“

Objavljeno 9.12.2015.

Budući da knjižnice imaju prirodnu ulogu pružanja pristupa informacijskim sadržajima i mrežnim uslugama koje podupiru održivi razvoj, donositelji odluka trebaju poticati jačanje položaja knjižnica i povećavanje priljeva financijskih sredstava za nabavu i opremanje knjižnica, te iskoristiti vještine knjižničara i drugih informacijskih stručnjaka da se pomogne rješavanje problema razvoja na razini društvene zajednice.

(Iz IFLA-ine Izjave o knjižnicama i razvitku)

U povodu Međunarodnoga dana ljudskih prava, 10. prosinca, Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja Hrvatskoga knjižničarskog društva i Katedra za bibliotekarstvo Filozofskoga fakulteta u Zagrebu organiziraju 15. okrugli stol o slobodnome pristupu informacijama posvećen temi Knjižnice i održivi razvoj koji će se održati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Svaki je okrugli stol posvećen posebnoj temi vezanoj uz osiguranje slobodnoga pristupa informacijama i slobodi izražavanja u našim knjižnicama, s ciljem da se identificiraju prepreke slobodnomu pristupu i upozori na moguće načine njihova uklanjanja.

Svrha je 15. okrugloga stola upozoriti na važnost knjižnica u razvitku društva tako da se prepoznaju mehanizmi kojima knjižnice podupiru održivi razvoj te da se vrjednuje njihova uloga u strateškome promišljanju razvoja ne samo na lokalnoj i regionalnoj nego i na razini cijele zemlje.

IFLA-ina nedavno donesena Izjava o knjižnicama i razvitku naglašava upravo tu jedinstvenu ulogu knjižnica kao razvojnih partnera, u pružanju pristupa informacijama u svim oblicima, kao i pružanju usluga i programa koji zadovoljavaju potrebe korisnika u društvu koje se ubrzano mijenja i postaje sve složenije. IFLA poziva sve sudionike u društvu da prepoznaju i priznaju knjižnice posvuda u svijetu kao pouzdane ustanove koje podupiru provedbu programa održivoga razvoja, pridružujući se Ujedinjenim narodima koji uskoro planiraju sastaviti smjernice za razvitak svijeta nakon 2015. godine.

Namjera je da šira javnost, a posebno donositelji odluka, prepoznaju ulogu knjižnica i knjižničara kao čimbenika razvoja te da podupru Strategiju razvoja hrvatskoga knjižničarstva 2015. – 2020. Razmotrit će se na koje sve načine knjižnice, kao javne ustanove koje olakšavaju pristup izvorima informacija, znanju i razumijevanju, pomažu održivomu razvoju društva u cjelini.

Tema Knjižnice i održivi razvoj podijeljena je u tri cjeline – Uloga knjižnica u strateškom promišljanju razvoja, Strategija razvoja – informacijske i komunikacijske tehnologije i otvoreni internet u knjižnicama i Programi podrške održivom razvoju – primjeri dobre prakse.

Više o Okruglome stolu.

Program Okrugloga stola.