Izlaganja


Zaključci:

1. Knjižnica stvara društveni kapital i pridonosi općem napretku društva. Ona je neizostavan čimbenik u stjecanju informacijske pismenosti svih skupina stanovništva, kao i u cjeloživotnom učenju. U suradnji s lokalnom samoupravom knjižnica treba poticati što bolju informiranost građana o svim pitanjima od interesa za lokalnu zajednicu.

2. Knjižnica je komunikacijsko središte, stvarno i virtualno te je za ostvarenje toga cilja potrebno osigurati odgovarajući prostor, kako bi pored obitelji i posla/škole knjižnica bila ugodan “treći prostor”. Knjižnica osigurava slobodno korištenje informacija te stvara sadržaje u virtualnom svijetu. Da bi knjižnica pratila razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije i koristila sve dostupne kanale komunikacije sa svim skupinama u zajednici potrebno je pojačano financiranje infrastrukture i programa na lokalnoj i nacionalnoj razini.

3. Knjižnica programe i usluge treba stvarati prema stvarnim potrebama stanovništva. Korisnik je u središtu pozornosti, on je sukreator programa i usluga knjižnice. Nema dobre usluge bez dobrog poznavanja lokalne zajednice te je potrebno redovito provoditi istraživanja zajednice. "Privući, zainteresirati, zadržati” treba biti vodeće načelo u radu narodnih knjižnica u lokalnoj zajednici. U skladu s potrebama lokalnog stanovništva pojedine se usluge organiziraju i izvan knjižničnog prostora.

4. Knjižnice pomažu uspostavi tolerancije, prihvaćanja i dijaloga različitih kultura, prateći IFLA-ine Smjernice za knjižnične usluge za multikulturalne zajednice. Radi uključivanja svih društvenih skupina u zajednici, prijeko je potrebna suradnja knjižnica s civilnim sektoromSTRATEGIJA za narodne knjižnice:

• Prijeko je potrebno izraditi strategiju razvoja narodnih knjižnica s akcijskim planom u što skorijem roku kako bi se osigurao stabilan razvoj i odgovarajuća financijska potpora.

• Do početka lipnja svi zainteresirani za rad u povjerenstvu za izradu nove strategije za narodne knjižnice javit će se u ured HKD-a, ili predložiti kandidate za rad u povjerenstvu.


Organizator: Suorganizatori: Podržavaju:
Nacionalna i sveučilišna knjižnica logo Hrvatsko knjižničarsko društvo logo Knjižnica Nikoal Zrinski Čakovec MInistarstvo kulture RH Grad Čakovec Grad Čakovec
Sponzor:
Školska knjiga