Uvodnik
Editorial

Dunja Seiter-Šverko, glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu /
Dunja Seiter-Šverko, Director General of the National and University Library in Zagreb

Tema broja
Feature

Knjiga između prošlosti i budućnosti /
The book between past and future

Velike obljetnice
Great anniversaries

Ruđer Josip Bošković u Zbirci rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu /
Ruđer Bošković in the Manuscripts and Old Books Collection of the National and University Library in Zagreb

Zbirke
Collections

Zbirka inozemne Croatice - mjesto pohrane hrvatske knjige objelodanjene u inozemstvu /
The Foreign Croatica Collection - repository for Croatian books published abroad

U fokusu
In the focus

Volontiranje u knjižnicama /
Volunteering in libraries

Gost broja
Guest of the issue

Richard E. Luce, zamjenik prorektora i ravnatelj knjižnica na Sveučilištu Emory /
Richard E. Luce, Vice Provost and Director of University Libraries, Emory University

Biseri riznice NSK-a
The NUL gems

Karta papinske države Ruđera Boškovića u Zbirci zemljopisnih karata i atlasa /
Ruđer Bošković´s map of the Papal State in the Map Collection of the NUL

Ukratko In brief

Impresum
Impressum