Uvodnik
Editorial

Prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, glavni ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu /
Professor Tihomil Maštrović, Director General of the National and University Library in Zagreb

Tema broja
Feature

Autorska naknada / Public Lending Right (PLR)

U fokusu
In the focus

Društvene mreže / Social networks

Izložbe
Exhibitions

Stanko Vraz u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu / Stanko Vraz at the National and University Library in Zagreb

Knjige
Books

Pisma Iva Vojnovića / Letters of Ivo Vojnović

Biseri riznice NSK-a
The NUL gems

Misal po zakonu Rimskoga dvora / Missal according to the law of the Roman Curia
Hrvojev misal u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu / Hrvoje’s Missal at the National and University Library in Zagreb

Ukratko In brief

Nova izdanja NSK-a
New NUL publications

Impresum
Impressum