Tema broja
Feature

Dijana Machala, prof.
Implementacija integriranog knjižničnog programa Aleph u Nacionalnoj i sveučilišnoj
knjižnici u Zagrebu i u knjižnicama sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu i znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj


Uspostava nacionalnog knjižničnog sustava od iznimnog je nacionalnog značenja jer knjižnično-informacijska infrastruktura čini temelj rada stručne, znanstvene i akademske zajednice, kao i razvoja tehnologijskih projekata Republike Hrvatske. Implementacija integriranog knjižničnog programa Aleph u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu i u knjižnicama sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu te u knjižnicama znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj prvi je korak k tom ostvarenju.

U ovome trenutku nacionalni integrirani knjižnični sustav objedinjuje fondove četrdeset i četiriju knjižnica u ukupnosti od 3 000 000 svezaka, s 250 000 registriranih korisnika. Po ostvarenju ovog dijela projekta i implementacije zajedničkog knjižničnog programa slijedi uključivanje i ostalih hrvatskih sveučilišta te pripadajućih knjižnica iz sustava znanosti.

Važnost ovog iznimno značajnog projekta, koji je ostvarila Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu i znanstvenim institutima, prepoznalo je i od samog početka podupiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.


Tanja Buzina, prof.

Implementacija knjižničnog programa Aleph u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu započela je godine 2005. s radom u knjižničnom programu Voyager no zbog ograničene mogućnosti podrške dijakritičkim znakovima hrvatskog slovnog sustava tvrtka Ex Libris ponudila je u zamjenu za Voyager drugi, integrirani knjižnični program Aleph. NSK je kao nositelj ugovora za Hrvatsku s tvrtkom Ex Libris, prihvatila ponudu o zamjeni jer je analiza strukture Aleph-a (prilagodljivost različitim modelima udruživanja knjižnica, mogućnosti rješavanja pitanja slova s dijakritičkim znakovima i dr.) pokazala da je upravo Aleph onaj programski paket koji odgovara potrebama Nacionalne i sveučilišne knjižnice, kao i potrebama hrvatskih sveučilišnih knjižnica i knjižnica znanstvenih instituta. Nakon uspješnog prijenosa podataka iz programa Voyager u Aleph, testiranja programa te edukacije i osposobljavanja knjižničara za rad u novom knjižničnom programu, dana 21. lipnja 2010. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu započela je s radom u Aleph-u.

Dijana Machala, prof.
Projekt implementacije integriranog knjižničnog programa Aleph u knjižnice sastavnice Sveučilišta u Zagrebu i znanstvene institute Republike Hrvatske

Knjižnice sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koriste razne knjižnične programe, od UNIX inačice Crolista, MEDVED-a, ISIS-a i SAND-a do drugih mjesnih programskih rješenja. Postojeća programska rješenja u upotrebi ne odgovaraju potrebama modernog knjižničnog poslovanja te ne omogućuju međusobnu integraciju knjižničnog poslovanja kao preduvjeta oblikovanja jedinstvenog sveučilišnog knjižničnog sustava. Stoga je cilj ovoga projekta uspostaviti odnosno uvesti integrirani knjižnični program Aleph u knjižnice sastavnice Sveučilišta u Zagrebu i znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj kao početnu pretpostavku objedinjavanja knjižničnog poslovanja na jedinstvenoj informatičkoj i programskoj osnovi. Projekt implementacije Aleph-a provodi se u trideset i šest znanstvenih i visokoškolskih ustanova (dvadeset i jednoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu i četrnaest instituta) na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju časopisa.

Sadržaj