Vlada Republike Hrvatske donijela odluku o financiranju zamjene protupožarnoga plina halona 1301 u NSK

Objavljeno 18.12.2018.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici koja je održana 13. prosinca 2018. godine donijela je dvije odluke u svezi sa zamjenom protupožarnoga plina halona 1301 u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnicu u Zagrebu.

Prva odluka Vlade Republike Hrvatske odnosi se na davanje suglasnosti za odluku Upravnoga odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojom se Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu odobravaju sredstva pomoći kojima Fond neposredno novčano podupire troškove Projekta zamjene plina halona 1301 u stabilnu sustavu protupožarne zaštite u NSK. Odobravaju se sredstva pomoći u najvišem iznosu do 16.951.326,25 kuna, što čini 100 posto procijenjenih i opravdanih troškova Projekta.

Druga odluka Vlade Republike Hrvatske odnosi se na davanje suglasnosti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu za sklapanje ugovora o neposrednu sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u novčanome potpomaganju Projekta zamjene plina halona 1301 u stabilnu sustavu protupožarne zaštite u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, davanjem sredstava pomoći u najvišem iznosu do 16.951.326,25 kuna s PDV-om.