Uz obljetnicu smrti hrvatskoga skladatelja Ferde Livadića

Objavljeno 8.1.2019.

Još Hrvatska ni propala, dok mi živimo;
Visoko se bude stala kad ju zbudimo;
Ak je dugo tvrdo spala, jačja hoće bit,
Ak je sada vu snu mala, će se prostranit.

Hura! nek se ori i hrvatski govori!

(Horvatov sloga i sjedinjenje)

Stihovima najpoznatije Gajeve i hrvatske budnice Horvatov sloga i sjedinjenje, poznatije po svojem prvom stihu Još Hrvatska ni propala, objavljene je u Danici horvatskoj, slavenskoj i dalmatinskoj 7. veljače 1835. godine, prisjećamo se njezina skladatelja Ferde Livadića, jednoga od najistaknutijih predstavnika hrvatskoga narodnog preporoda.

Ferdo Livadić rođen je u Celju 1799. godine. Glazbu je učio u Samoboru, a zatim u Zagrebu i Grazu gdje je studirao pravo. Svoje pravo prezime Wiesner promijenio je u Livadić, a boraveći na svojem imanju u Samoboru rano je došao u doticaj s Ljudevitom Gajem. Priklonio se ilirskim idejama, a pokazao je i veliko zanimanje za hrvatske narodne napjeve. U svojim djelima, kao promicatelj nacionalne glazbe, Livadić se nastojao osloboditi stranih utjecaja. Njegov velik opus sadrži solo pjesme, skladbe za glasovir, sakralne i komorne kompozicije, a posebno vrijedi istaknuti Nokturno u fis-molu iz 1822. koji spada među najranije primjere nokturna u glasovirskoj literaturi. Preminuo je 8. siječnja 1879. u Samoboru.

Zbirci muzikalija i audiomaterijala Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu čuvaju se vrijedne tiskane i rukopisne muzikalije Ferde Livadića. Neka su djela iz ostavštine autora u cijelosti digitalizirana i dostupna u Digitalnim zbirkama Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagreb, među kojima su ČeznućeBubanj tuče vojna trublja zvuče i Predivo je prela.