Usvojena „Nacionalna strategija poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine“

Objavljeno 3.11.2017.

Nacionalna strategija poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine usvojena je na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 2. studenog 2017. godine.

Strategija će se ostvarivati tijekom pet godina, a definirana je trima strateškim ciljevima:

(1) uspostavljanje učinkovitog društvenog okvira za podršku čitanju

(2) razvoj čitalačke pismenosti i poticanje čitatelja na aktivno i kritičko čitanje

(3) povećanje dostupnosti knjiga i drugih čitalačkih materijala.

Strategija će se ostvariti provedbom 15 specifičnih ciljeva i 42 mjere, a učinci Strategije će se pratiti.

Novčana sredstva za potporu Nacionalne strategije poticanja čitanja dolaze iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. Ministarstvo kulture financirat će Strategiju s dva milijuna kuna, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurat će 1,122.350 kuna. U 2018. i 2019. godini planira se i financiranje sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u iznosu od dva milijuna kuna godišnje.

Čitanje je važno da bismo odmorili svoje stavove, ponekad ogorčene na svijet i našli drugačiju valnu duljinu i povezali se s drugačijim svjetovima i ljudima, pa tako i osjećajima.

učenik 2. razreda strukovne trogodišnje škole
(Nacionalna strategija poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine)