U spomen na hrvatskog znanstvenika dr. sc. Sinišu Maričića, utemeljitelja Studijske biblioteke NSK

Objavljeno 3.11.2017.

Dana 31. listopada 2017. godine preminuo je dr. sc. Siniša Maričić, cijenjeni hrvatski znanstvenik u području kemije, biofizike i informacijskih i komunikacijskih znanosti te utemeljitelj i voditelj Studijske biblioteke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu koji je svojim zaslugama postavio temelj današnjem slobodnom pristupu knjižničnoj građi i izvorima podataka u NSK. Osobito se bavio ulogom sveučilišne knjižnice u knjižnično-informacijskom sustavu.

Rođen je u Skoplju 1926. godine. U prvim godinama Drugog svjetskog rata dolazi u Zagreb, gdje je 1959. doktorirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. U svojem matičnom području bavio se strukturnom i fizikalnom kemijom, proučavao odnos strukture i funkcije hemoproteina, te ulogu vode u biološkim strukturama, a neprijeporne zasluge ima za razvoj spektroskopije nuklearne magnetske rezonancije u Hrvatskoj. Radio je u PLIVI, Institutu „Ruđer Bošković“, bio predstojnik i direktor Instituta za biologiju Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1978. dolazi u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu, gdje se, vodeći Studijsku biblioteku, ponajprije bavi prijenosom znanstvenih informacija i znanstvenom pismenošću.

Maričićeva bogata bibliografija, u kojoj se osobito ističe rad nastao u koautorstvu s Brankom Sorokin i Zlatkom Papešom, Hrvatski časopisi na kraju XX. stoljeća. Bibliometrijsko vrednovanje, neizostavna je literatura za sve mlade znanstvenike u području biblometrijskih istraživanja. Uz sve navedeno, njegov rad kao urednika časopisa Croatica Chemica Acta (1980. – 1984.) i Scientia Yugoslavica (1980. – 1989.), kao i njegov aktivan doprinos radu Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva, trajno su i značajno obilježili hrvatsku znanost.