U NSK održana radionica o djelima siročadi

Objavljeno 9.12.2016.

Radionica Djela siročad: autorskopravni okvir, identificiranje i objavljivanje održana je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 8. prosinca 2016. godine u organizaciji Državnoga zavoda za intelektualno vlasništvo i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Radionicu su održale Renata Petrušić iz Nacionalne i sveučilišne knjižnica u Zagrebu i Annemari Štimac iz Državnoga zavoda za intelektualno vlasništvo.

Tema radionice bila su djela siročad – djela koja su zaštićena autorskim pravom, ali kojima nositelj autorskoga prava nije poznat ili se ne može pronaći. Na radionici su predstavljene izmjene i dopune Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima kojima je Zakon usklađen s Direktivom 2012/28/EU o određenim dopuštenim korištenjima djela siročadi. Ovom izmjenom javno dostupnim knjižnicama, obrazovnim ustanovama, arhivima, ustanovama za filmsku i audiobaštinu te javnim organizacijama za radiodifuziju omogućena je javna objava djela koja su proglašena djelima siročadi. Na radionici je predstavljena i Baza podataka djela siročadi koja se vodi pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), a u koju se upisuju djela siročad koje se nalaze u fondovima baštinskih ustanova. Ustanove koje upisuju djela u Bazu podatka djela siročadi moraju se registrirati kao ovlaštene korisničke ustanove te o tome obavijestiti Državni zavod za intelektualno vlasništvo, koji je nadležno nacionalno tijelo za registraciju djela siročadi. U praktičnome dijelu radionice polaznici su se upoznali s obvezama provođenja pažljive potrage za nositeljima autorskoga prava i izvorima koji se koriste kako bi se potraga provela na propisan način.