NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

English

Pretraživanje

S knjižnicama ćete lakše prebroditi vremena bez novca nego što ćete s novcem prebroditi vremena bez knjižnica.

Anne Herbert

Telefonski imenik

Search alphabetically (by last name):
Zaluški
Jasna
616-4097
Odjel nabava i izgradnja zbirki (razina -1)


Zaradić
Katarina
616-4385
Normativni nadzor i sadržajna obrada (razina -1)


Zdrilić
Ivanka
616-4217
Retrospektivna nacionalna bibliografija (razina -1)


Zorić
Marina
616-4140
Normativni nadzor i sadržajna obrada (razina -1)


Zubak
Zdenka
616-4003/4286
Čitaonice i posebne zbirke građe (4. kat)


Zvonar
Sanja
616-4287
Tekuća nacionalna bibliografija (razina -1)


Zvonarek
Dobrila
616-4028
Odsjek marketing i komunikacije (1. kat)