Čitaonica Tekućih hrvatskih i stranih časopisa

Objavljeno 27.7.2018.
Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00
subota 9.00 – 14.00
Telefoni
+385 1 616 4065 (čitaonica)
+385 1 616 4006

U središnjem prostoru četvrtog kata Knjižnice omogućen je slobodni pristup tiskanim hrvatskim i stranim časopisima.

Časopisi su složeni abecednim redom. U popisu hrvatskih i stranih časopisa objavljenih u Biltenu, časopisi su raspoređeni i prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji (u tiskanom obliku i na webu). Čitaonica broji više od 400 naslova strane periodike i više od 600 naslova hrvatske periodike.

Korištenje

U slobodnom je pristupu pet zadnjih godišta časopisa:

Hrvatski časopisi

Strani časopisi

Ranija godišta se naručuju iz Zatvorenog spremišta:

1. strana periodika starijeg godišta na četvrtom katu na južnom informacijskom pultu
2. hrvatska periodika starijeg godišta na trećem katu u Čitaonici periodike.