Svjetski knjižničarski i informacijski kongres IFLA-e 2017.: „Knjižnice. Solidarnost. Društvo.“

Objavljeno 24.4.2017.

Ovogodišnji Svjetski knjižničarski i informacijski kongres Međunarodnoga saveza knjižničarskih društava i ustanova, IFLA WLIC 2017, zajedno s 83. generalnom skupštinom IFLA-e, održat će se od 19. do 25. kolovoza 2017. godine u Wrocławu. Treći IFLA-in kongres u Poljskoj, ali prvi u ovome prekrasnom povijesnom gradu na rijeci Odri, održat će se na temu Knjižnice. Solidarnost. Društvo. (Libraries. Solidarity. Society.).

Godišnji kongres i skupština središnje svjetske knjižničarske organizacije i ovaj put okupit će knjižničare i informacijske stručnjake iz čitavoga svijeta, kao i velik broj stručnjaka iz područja srodnih knjižničarstvu i informacijskim i komunikacijskim znanostima. S ciljem daljnjega unaprjeđenja knjižničarstva kao djelatnosti kroz koju se povezuju zajednice, postiže uključivanje marginaliziranih društvenih skupina te promiče pismenost kao jedan od osnovnih temelja za zdravo društvo, sudionici programa razmjenjivat će iskustva te raspravljati o izazovima i otvorenim pitanjima s kojima se danas suočava knjižničarska struka.

Pojedinosti o Svjetskome kongresu IFLA-e 2017.