Svjetski knjižničarski i informacijski kongres i 83. generalna skupština IFLA-e

Objavljeno 30.8.2017.

Ovogodišnji Svjetski knjižničarski i informacijski kongres (WLIC) Međunarodnoga saveza knjižničarskih društava i ustanova (IFLA) održan je od 19. do 25. kolovoza 2017. godine u Wroclawu, u Poljskoj. U sklopu Kongresa održana je i 83. generalna skupština IFLA-e.

Kongres i skupština okupila je i ove godine više od 3000 knjižničara iz čitavoga svijeta, kao i velik broj stručnjaka iz područja srodnih knjižničarstvu i informacijskim znanostima, približno 150 nakladnika i izlagača koji su svojim radom vezani za knjižnice, knjižničarstvo i informacijsku tehnologiju. Na Kongresu je, osim knjižničara domaćina, radilo gotovo 380 volontera iz 20 zemalja svijeta.

Tema ovogodišnje Konferencije bila je Knjižnice. Solidarnost. Društvo. Svrha je ovih godišnjih okupljanja daljnje poboljšanje knjižničarstva kao djelatnosti, promicanje pismenosti i razmjena iskustava među sudionicima, knjižničarima iz cijeloga svijeta, te rasprava o izazovima s kojima se danas suočava knjižničarska struka.

Tijekom šest radnih dana održano je 248 blokova predavanja s različitim temama vezanima za knjižničarstvo i knjižničarsku zajednicu. Na njima je izlaganje održalo više od 500 predavača, a u izložbenome prostoru bilo je predstavljeno 188 posterskih izlaganja.

Nagrada za najbolji IFLA-inin poster 2017. dodijeljena je Maleziji (The Buggy Ride), a priznanje za rad u IFLA-i te doprinos međunarodnomu knjižničarstvu u području razvoja knjižnica tijela javne vlasti i predanost u razvoju knjižničnih usluga za osobe s posebnim potrebama dodijeljena je Nancy Bolt iz SAD-a, iz IFLA-ine Sekcije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama (Library Services to People with Special Needs Section – LSN Section).

Zadnji dan bio je predviđen za organizirane skupne posjete knjižnicama u Wroclawu i okolici.

Glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu dr. sc. Tatijana Petrić i savjetnica za školske knjižnice Frida Bišćan slušale su predavanja o temi Opredijeljenost knjižnica za UN Agendu 2030 za održivi razvoj – ekološka održivost i knjižnice (Libraries’ Commitment to the UN Agenda 2030 for Sustainable Development – Enviromental Sustainability and Libraries) i Više od zelenoga – održivost u praksi (More than Green: Sustainability of Practice).

Oba bloka predavanja o zelenim knjižnicama organizirala je IFLA-ina Radna skupina za okoliš, održivost i knjižnice (Environmental, Sustainability and Libraries Special Interest Group). Radna skupina bavi se razmatranjem uloge čovječanstva u klimatskim promjenama i pojmu održivoga razvoja kao temeljnim problemima društva, a time i knjižnica. Ciljevi zelenih knjižnica usmjereni su na smanjivanje negativnoga utjecaja na okoliš i povećanje kvalitete unutarnje ekološke zaštite pomoću pažljivoga odabira mjesta, korištenja prirodnih građevinskih materijala i biorazgradivih proizvoda, očuvanja resursa (vode, energije, papira) i sl.

Frida Bišćan je nazočila bloku predavanja o informacijskoj pismenosti i poticanju čitanja (Literacy Matters: It takes a Community to Raise a Reader – Building a Nation of Readers and Creating a Reading Culture u organizaciji Sekcije za pismenost i čitanje (Literacy and Reading Section), Sekcije za narodne knjižnice (Public Libraries Section) i Sekcije za školske knjižnice (School Libraries Section).

Glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu dr. sc. Tatijana Petrić sudjelovala je na godišnjem sastanku Konferencije ravnatelja nacionalnih knjižnica (Conference of Directors of National Libraries – CDNL), kao i na sastanku Ex Librisa, gdje je nazočila predstavljanju razvoja knjižničnoga sustava Alma.

Dunja Marija Gabriel, savjetnica za narodne knjižnice, održala je izlaganje na posteru pod nazivom National Campaign for Persons with Reading Difficulties and Dyslexia “I Wish to Read Too!” i predstavila Nacionalnu kampanju i rezultate Kampanje u prvih devet mjeseci odvijanja Kampanje (listopad 2016. – lipanj 2017.). Sudjelovala je na dvama sastancima Stalnoga odbora IFLA-ine Sekcije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama (LSN Section) i dvama sastancima Radne skupine za izradbu Smjernica za knjižnične usluge za gluhe, nagluhe i gluho-slijepe osobe (Guidelines for Library Services to Deaf, Hard of hearing or Deafblind).

Osim navedenih sastanaka, Dunja Marija Gabriel nazočila je izlaganjima i raspravama u pet Sesija: Access to Programs and Conferences for People with Disabilities: Stories from Three Countries u organizaciji Sekcije LSN; Marrakesh – The Road to Implementation u organizaciji Sekcije za knjižnice za osobe koje ne mogu čitati standardni tisak (Libraries Serving Persons with Print Disabilities Section – LPD); IFLA Global Vision Discussion u organizaciji Glavnoga odbora IFLA-e; Check Me Out! Human Libraries and Unique Circulating Collections, from Art to Technology Petting Zoos u organizaciji Sekcije za knjižnice glavnih gradova (Metropolitan Libraries Section), Sekcije za narodne knjižnice (Public Libraries Section) i Sekcije za nabavu i izgradnju zbirki (Acquisition and Collection Development Section); Public Libraries as Place Makers in Today’s Cities: Urban Development, Resiliency and Social Equity u organizaciji Sekcije za knjižnice glavnih gradova (Metropolitan Libraries Section).

Tijekom trajanja IFLA-e glavna ravnateljica Tatijana Petrić, Frida Bišćan i Dunja Marija Gabriel posjetile su knjižnice smještene u neposrednoj blizini stare gradske jezgre: jedan od ogranaka Narodne knjižnice Wroclaw (Tadeusz Mikulski Lower Silesia Public Library), zbirke građe posebne vrste Sveučilišne knjižnice u Wrocławu (Wrocław University Library ), a Dunja Marija Gabriel organizirano je posjetila i zatvorsku knjižnicu u Gradskome zatvoru u Wrocławu (Areszt Sledczy we Wroclawiu).