Stručni skup „Knjižnični podaci: interoperabilnost, povezivanje i razmjena“ u NSK

Objavljeno 24.11.2017.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu organizator je stručnoga skupa Knjižnični podaci: interoperabilnost, povezivanje i razmjena koji će se održati od 28. do 29. studenoga 2017. godine u sklopu redovite godišnje otvorene konferencije korisnika integriranoga knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te knjižnica iz sustava znanosti i visokoga obrazovanja.

Svrha je stručnoga skupa istaknuti vrijednost i ulogu knjižničnih podataka u kontekstu razvoja suvremenoga digitalnog društva, digitalne znanosti, nacionalne e-infrastrukture te nacionalnoga kulturnog i kreativnoga područja. Stručni skup organizira se uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Stručni skup tematski je podijeljen je u šest tematskih cjelina, a program sadrži dvadeset i četiri stručna izlaganja, četiri radionice te šest posterskih izlaganja. Više od dvadeset izlagača tijekom će dvodnevnoga stručnog skupa nastojati ponuditi odgovore na pitanja jesu li knjižnice u Hrvatskoj spremne na zahtjeve digitalne znanosti, jesu li spremne učiniti pomak prema digitalnoj transformaciji, kako knjižnice mogu pomoći razvoju digitalnoga društva, a posebno u kontekstu primjene Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Pitanje interoperabilnosti odavno više nije samo tehničko pitanje, a izlaganja u drugoj tematskoj cjelini bave se otvorenim povezanim podacima i knjižničnim sustavima, pitanjima podatkovne, procesne i tehničke interoperabilnosti skupnih kataloga i knjižničnih sustava, mogućnostima semantičke interoperabilnosti baštinskih zajednica te rezultatima integracije knjižničnih podataka u discovery sustave. Treća tematska cjelina prvoga dana konferencije usmjerena je na pitanja knjižničnih poslovanja u digitalnome kontekstu, u sklopu koje će biti predstavljene usluge knjižničnih kataloga novoga naraštaja, mogućnosti suradnje nakladnika i knjižnica, prikaz iskustava razvoja knjižnično-informacijskoga sustava knjižnica u okruženju, izvori i pomagala za izradbu institucijskih bibliografija bitnih za znanstveno vrednovanje znanstvenika i znanstvenih ustanova te, naposljetku, uloga sistemskih knjižničara u visokoškolskim knjižnicama.

Program drugoga dana konferencije odvija se usporedno na više mjesta. Stručni program otvaraju izlaganja o razvoju i primjeni standarda u području knjižničarstva, a poseban naglasak posvećen je metapodacima i načinu integracije metapodataka u stvaranju novoga digitalnog znanja.

Stručni dio završava tematskom cjelinom koja je namijenjena modelima i pomagalima za analizu podataka, odnosno mogućnostima dijeljenja knjižničnih podataka u sklopu drugih sustava. Usporedno s programom stručnih izlaganja u elektroničkoj učionici organizirana su izlaganja i radionice usluga koje svojim članicama pruža integrirani knjižnični sustav Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te knjižnica iz sustava znanosti i visokoga obrazovanja Republike Hrvatske.

„Ovo je prvi stručni skup koji je u cijelosti posvećen pitanjima sistemskoga knjižničarstva u Hrvatskoj, a želja nam je da preraste u redovito godišnje multidisciplinarno savjetovanje o pitanjima automatizacije, informatizacije te digitalne transformacije knjižnica i drugih institucija koje baštine znanje. Vjerujemo da ulaganja u digitalnu transformaciju te razvoj digitalno zrelih baštinskih ustanova nemaju alternative, posebno u kontekstu razvoja digitalne znanosti i digitalnoga društva“, istaknula je dr. sc. Dijana Machala, voditeljica programa te koordinatorica Organizacijskoga odbora.

Više o stručnome skupu Knjižnični podaci: interoperabilnost, povezivanje i razmjena.

Programska knjižica stručnoga skupa Knjižnični podaci: interoperabilnost, povezivanje i razmjena.