Sorokin, B.; T. Murati. Upute za bibliografsku obradu članaka u serijskim publikacijama. Zagreb: NSK, 2001., 103 str.

Objavljeno 20.2.2012.

 
Cijena: 52,50 Kn (PDV 5%)
 
ISBN 953-6000-92-X