Zbirka službenih publikacija

Objavljeno 4.1.2012.
Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00
subota 9.00 – 14.00
Telefoni
00385 1 616 4001
00385 1 616 4004
00385 1 616 4286
00385 1 616 4003 (pult)

Zbirka je utemeljena prije 30 godina kao Baza za međunarodne studije Studijske biblioteke NSK. Tijekom vremena prerasla je u Zbirku službenih publikacija koja po opsegu i raznolikosti svojega fonda predstavlja najveću zbirku ove vrste građe u Hrvatskoj i šire.

Zbirka prikuplja i čini dostupnim informacije iz područja službenih publikacija Republike Hrvatske, stranih država i međunarodnih organizacija. Službene su publikacije one publikacije koje izdaju tijela državne vlasti, odnosno tijela lokalne samouprave i uprave kao svoja službena izdanja te izdanja međunarodnih organizacija, namijenjena javnosti.

Zbirka se nalazi u otvorenom pristupu na četvrtom katu. Izvori informacija mogu se koristiti u čitaonici Zbirke i ne posuđuju se izvan Knjižnice.

Zbirku čine dokumenti i pravne norme Republike Hrvatske, stranih država i međunarodnih organizacija, statističke publikacije, studije o pojedinim zemljama, opsežne analize o gospodarskom stanju, mogućnostima ulaganja u pojedinim zemljama, promjene državnoga ustroja i slično. Osim toga, brojni su izvori iz područja ljudskih prava, zaštite okoliša, obrazovanja, međunarodnih političkih odnosa, pitanja obrane i nacionalne sigurnosti itd.

Prijam službenih publikacija osiguran je temeljem dara, zamjene i obveznog primjerka. Na taj način dostupne su tiskane i elektroničke inačice službenih publikacija:

  • Republike Hrvatske
  • Sjedinjenih Američkih Država
  • Kanade
  • Švedske
  • Ujedinjenih naroda, specijaliziranih programa i ustanova
  • Vijeća Europe
  • Europske unije
  • Svjetske banke.

Od 2004. godine u Zbirci djeluje i Informacijski centar Svjetske banke (PIC), temeljem sklopljenoga ugovora između NSK i Ureda Svjetske banke u Zagrebu. Na taj je način postojeći ugovor o depozitu sa Svjetskom bankom dopunjen novim sadržajima i promotivnim aktivnostima, kao i svim informacijskim izvorima koje pruža Svjetska banka, uključujući i dokumentaciju o projektima koje ona novčano potpomaže u Republici Hrvatskoj.

Fondovi Zbirke obrađuju se odabirno, a pregled bibliografskih jedinica dostupan je u online katalogu NSK.
Elektroničke inačice službenih publikacija na CD-ROM-u dostupne su u Zbirci. Zbirka nudi i mrežno dostupne izvore službenih publikacija.

Službene publikacije Europske unije – Posebno izdanje Službenoga lista

Posebno izdanje Službenoga lista Europske unije kao cjelokupno prevedeno sekundarno zakonodavstvo Europske unije, odnosno Službeni list Europske unije od 1952. do 2013. godine na hrvatskome jeziku, poseban je dar Ureda za publikacije Europske unije. Građa je dostupna u Zbirci službenih publikacija. Pravni akti u ovome posebnom izdanju podijeljeni su u dvadeset poglavlja koji su u suodnosu s poglavljima zakonodavstva Europske unije. U sklopu poglavlja akti su podijeljeni u sveščiće/brojeve po nadnevku izlaženja, odnosno nadnevku stupanja na snagu. Zbirka osigurava individualnu i grupnu izobrazbu za službene informacijske izvore. Radi boljega snalaženja u velikoj produkciji europskih zakonodavstvenih akata Zbirka je kreirala posebnu mikrostranicu s uputama za snalaženje i korištenje.

Upute za korištenje Službene publikacije Europske unije – Posebno izdanje Službenoga lista Europske unije.