Sandi Antonac – dobitnik Nagrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2018. godinu

Objavljeno 26.2.2019.

Svečana proslava Dana Knjižnice bila je prilika za dodjelu Nagrade i priznanja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Nagrada za 2018. godinu dodijeljena je njezinu djelatniku Sandiju Antoncu za osobit doprinos radu, razvoju i promidžbi Knjižnice u osmišljavanju i provedbi inovativnih programa i praksi.

Sandi Antonac, diplomirani ekonomist, rukovoditelj Odsjeka Marketing i komunikacije, zaposlen je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu od 2007. godine. U početku je radio na radnome mjestu stručnoga suradnika za marketing, od 2009. na radnome mjestu stručnoga savjetnika za marketing, a od 2016. rukovoditelj je Odsjeka Marketing i komunikacije. Tajnik je Zaklade Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

U svojemu obrazloženju Odbor za Nagradu i priznanje istaknuo je kako je Sandi Antonac odgovoran za promidžbu Knjižnice, njezine građe, usluga i proizvoda, komunikaciju s javnosti, organizaciju skupova, izložaba te različitih manifestacija povezanih s Knjižnicom i knjižničarstvom. Odgovoran je i za predstavljanje Knjižnice u digitalnome okruženju preko portala i društvenih mreža, produkciju događanja u Knjižnici i izvan nje. Član je projektnoga tima E-izvori, Uredništva portala NSK, Uredništva Glasa NSK te programskih i organizacijskih odbora brojnih znanstvenih i stručnih skupova u organizaciji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Urednik je i autor više publikacija u izdanju Knjižnice, kao i izlagač na stručnim skupovima.

Tijekom 2018. godine Sandi Antonac bio je začetnik i organizator brojnih događanja i promidžbenih aktivnosti radi promidžbe postignuća Knjižnice i hrvatskoga knjižničarstva. Odbor za Nagradu i priznanje NSK posebno je izdvojio Lansiranje rakete od knjiga u NSK u povodu Noći knjige 2018., Drugi međunarodni stručni skup: Službene publikacije i državne informacije u europskim knjižnicama te otvaranje Europskoga dokumentacijskog centra. Istaknuto je i sudjelovanje u projektu Zelena knjižnica za zelenu Hrvatskuorganizacija popratnih događanja te posebno organizacija i rad u Programskome odboru Prve međunarodne konferencije o zelenim knjižnicama Let’s Go Green.

Osobit pomak predstavlja izložba Hrvatska glagoljica, čiji je autor i producent. Izložba je na inovativan način približila hrvatsku glagoljicu široj javnosti, koristeći nove medije i tehnologije. Prema službenim podatcima, posjetilo ju je više od 6500 posjetitelja u 185 skupina.

Osmišljavanjem i provedbom inovativnih programa i aktivnosti Sandi Antonac dao je novu dimenziju djelovanju Knjižnice, a usto i stručnim radom pridonio razvoju hrvatskoga knjižničarstva.

U svojem obraćanju skupu nakon dodjele Nagrade Sandi Antonac istaknuo je kako u knjižničarskome sustavu jedan čovjek sam ne čini razliku te da je za bilo kakav pomak prema naprijed potrebna suradnja i angažman više ljudi. Parafrazirajući riječi jedne od kolegica iz svojih ranih dana u Knjižnici, kako sve ono što ovdje radimo, čine ljudi, a sve ono što ovdje uradimo, čini ljude, Nagradu je posvetio svim kolegicama i kolegama uz poziv na suradnju za neka buduća ostvarenja.

Odlukom Upravnoga vijeća od rujna 2018. godine nagrada Nacionalne i sveučilišne u Zagrebu nosi naziv Nagrada i priznanje Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te obuhvaća nagradu zaposleniku Knjižnice, nagradu fizičkoj osobi te posebno priznanje pravnoj osobi. Odbor za Nagradu i priznanje Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2018. godinu, u čijem su sastavu Jasenka Zajec, dr. sc. Dijana Sabolović-Krajina i Karolina Holub, na temelju pristiglih prijava predložio je Stručnomu vijeću NSK kandidata za Nagradu, a Stručno vijeće taj je prijedlog jednoglasno prihvatilo te Nagradu NSK odlučilo dodijeliti zaposleniku Knjižnice Sandiju Antoncu. Nagrada fizičkoj osobi i posebno priznanje pravnoj osobi za 2018. godinu nisu dodijeljeni.