Riječ glavne ravnateljice

Objavljeno 8.9.2015.

Tatijana Petrić, glavna ravnateljica NSKZadaća je Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu identificirati i očuvati hrvatsku kulturnu baštinu te je učiniti dostupnom istraživačima, znanstvenicima i široj zajednici korisnika bez obzira na medij njezina nastanka i objave. Kao središnja knjižnica hrvatskoga knjižničnog sustava NSK se postojano zalaže za visoke dosege u organizaciji znanja i slobodnome pristupu informacijama, okupljanju nacionalne zbirke, izobrazbi, informatizaciji i suradnji.

Povijest NSK pokazala je kako su ciljevi koje su postavljali i ostvarivali ravnatelji Knjižnice bili najćešće vezani upravo uz njezine temeljne zadaće. Bilo da je riječ o izgradnji novih zgrada, provedbi programa zaštite građe, ali i informatizacije, poboljšanju poslovanja i novoj organizaciji, novim uslugama, podizanju profesionalnosti struke itd. Pojedini se zadatci nastavljaju još od 19. stoljeća pa se, primjerice, za redovitost izlaženja nacionalne bibliografije zalagao još ravnatelj Velimir Deželić.

U vremenu novih tehnologija i sve raznovrsnijih medija objave građe, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu nastoji odgovoriti na izazove tehnologije i, prije svega, sve pojavnosti knjižnične građe ravnopravno prihvatiti, sačuvati i osigurati pristup za buduće naraštaje korisnika. U proteklim se desetljećima Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu novim projektima i programima postupno transformirala u suvremenu ustanovu koja prepoznaje potrebe okruženja, osobito svojih mladih korisnika. Knjižnica se korisnicima nastoji približiti mrežom, osigurati nove digitalne usluge i proizvode, ali ne zanemarujući pritom svoje poslanje i vrijednosti. Spoj tradicionalnoga i modernoga, knjižničarstva i informacijskih tehnologija, ili simbolički – pergamene i e-knjige označava nastojanje Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu da odgovori izazovima vremena. Baš kao što je na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće izgradnja nove zgrade Knjižnice donijela reorganizaciju poslovanja i nove profesionalne i tehničke izazove, što je utjecalo na promjenu knjižničnih usluga. Put prema nacionalnoj digitalnoj knjižnici bez zidova svakako će iznjedriti brojne nove promjene.

Ipak, u svim trenutcima promjene te suočena sa svim krizama koje je bilo potrebno prebroditi, vrijednosti NSK ipak su ostale neupitne – jedinstvenost zbirki građe koje Knjižnica čuva, profesionalnost, pouzdanost i spremnost na pomoć njezinih djelatnika, suradnja s kulturnom i znanstvenom zajednicom, sudjelovanje u projektima koji potiču promjene u akademskoj zajednici, hrvatskim i međunarodnim projektima koji promiču vrijednosti struke i okupljaju.

Jasne zadaće i prepoznate vrijednosti Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i njezinih djelatnika dobar su temelj za početak rada svakoga njezina novog ravnatelja.