Raspored edukacijskih radionica u sklopu projekta „e-Izvori“ za travanj 2019. godine

Objavljeno 8.4.2019.

U sklopu projekta Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih izvora informacija, skraćenoga naziva e-Izvori, objavljen je raspored edukacijskih radionica za travanj 2019. godine. Edukacijske radionice održavaju se u elektroničkoj učionici na polukatu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, i to

10. travnja 2019. od 13.30 do 15 sati Značaj bibliometrijskih analiza u kvantitativnom vrednovanju kvalitete znanstvene djelatnosti
17. travnja 2019. od 13.30 do 15 sati – Elektronički izvori znanstvenih i stručnih informacija.

Pojedinosti o provođenju edukacijskih radionica o dostupnim elektroničkim izvorima za studente diplomskih i poslijediplomskih studija, kao i za znanstveno-nastavno, znanstveno, nastavno i suradničko osoblje.

Prijava na edukacijske radionice.