Prijave za sudjelovanje na 11. savjetovanju za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj su u tijeku

Objavljeno 22.9.2017.

Prijave za 11. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj još su uvijek u tijeku. Podsjećamo, tema ovogodišnjega Savjetovanja bit će Mreža narodnih knjižnica – suradnja u razvoju digitalnih usluga i predstavljanju javnosti, a održat će se od 11. do 13. listopada 2017. godine u Crikvenici, u hotelu Omorika.

Prijavnica za 11. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj dostupna je na mrežnoj stranici 11. savjetovanja za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, a na njoj se mogu saznati i druge pojedinosti vezane uz temu, smještaj i dr.

Kotizacija od 16. rujna do 3. listopada 2017. godine iznosi 500,00 kuna, a do 15. rujna iznosila je 300,00 kuna. Uključuje sudjelovanje na Skupu, radne materijale za Savjetovanje, piće dobrodošlice 11. listopada 2017., osvježenja u stankama te svečanu večeru 12. listopada 2017. godine. Redoviti studenti i studentice knjižničarstva, kao i osobe u pratnji, ne plaćaju kotizaciju.

Organizator je ovogodišnjega Savjetovanja Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, suorganizatori su Hrvatsko knjižničarsko društvo i Gradska knjižnica Crikvenica, dok su partneri Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Ljubljani te Savez knjižničarskih društava Slovenije.