Predstavljen zbornik „Crkvena lira“ hrvatskoga franjevca Fortunata Pintarića

Objavljeno 12.4.2017.

U organizaciji Udruge hrvatskih himnologa – „Pavao Štoos“ 6. travnja 2017. godine u dvorani Vijenac Nadbiskupskoga pastoralnog instituta u Zagrebu predstavljen je zbornik crkvenih popijevaka Crkvena lira, glazbenoga djela hrvatskoga franjevca o. Fortunata Pintarića (1798. ­– 1867.).

U pripremu i objavljivanje zbornika Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu uključila se ponajprije kao posjednica dvaju cjelovitih i jednoga fragmentarno sačuvanoga sveska Pintarićeva autografa u Zbirci muzikalija i audiomaterijala NSK, potom kao sunakladnik i, naposljetku, kao suorganizator predstavljanja.

Skup je u ime ravnateljice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pozdravio voditelj Odjela Knjižnice Bibliografsko središte Slavko Harni.

Objavljivanje zbornika plod je marljivoga znanstvenog rada i kulturnoga entuzijazma istaknutoga muzikologa dr. sc. Miha Demovića. On je gotovo uspio upotpuniti Pintarićev autograf, i to 10 rukopisnih svezaka, nakon što ga je hrvatska muzikologija već odavno proglasila izgubljenim.

Djelo je objavljeno u tri sveska. Prvi sadržava faksimilni pretisak autografa, drugi je računalno priređeni cjelovit tiskani tekst pjesmarice, nazvan kaligrafskim, a treći donosi instrumentalne kratke kompozicije, preludije i verzete, te sadrži ukupno 1222 stranice.

Program predstavljanja zbornika, koji je vodio Mislav Mikec, bio je sustavno i cjelovito osmišljen. O radu Zbora bogoslova Vijenac govorio je rektor Nadbiskupijskoga bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu mr. sc. Anđelko Košćak. U arhivu Vijenca dr. sc. Miho Demović otkrio je tri sveska Lire. Popratnu Demovićevu studiju iz prvoga sveska zbornika prikazao je znanstveni savjetnik dr. sc. Marko Babić, literarni aspekt Crkvene lire promotrio je akademik Josip Bratulić, strukturu zbornika i  njezin „kaligrafski“ aspket analizirao je vlč. Stjepan Šprajc, melodijske i harmonijske vrijednosti zbornika oživio je mons. Miroslav Martinjak, a na kraju je svoja iskustva s autografom i objavljivanjem ovoga vrijednog djela izložio sam pokretač i priređivač maestro Miho Demović.

Događanje je bilo popraćeno izvrsnim glazbenim programom. U izvođenju Okteta zagrebačkih bogoslova i opernoga pjevača Ivice Kontenta, uz pratnju Nevena Kraljića, orguljaša zagrebačke katedrale, predstavljena su djela iz Crkvene lire.