Predstavljen projekt „e-Izvori“ u Osijeku

Objavljeno 15.3.2018.

Djelatnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 12. ožujka 2018. godine posjetile su prvi put Građevinski fakultet u Osijeku i voditeljicu knjižnice Vesnu Zobundžiju. U sklopu projekta Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih izvora informacijae-Izvori, koji se ostvaruje u sklopu Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskoga socijalnog fonda, znanstveno-nastavnim djelatnicima i studentima diplomskih studija Građevinskoga fakulteta u Osijeku te knjižničarima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održane su edukativne radionice te je predstavljen Projekt.

Voditeljica projekta e-Izvori dr. sc. Aleksandra Pikić upoznala je knjižničarke Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s ciljem, aktivnostima i pokazateljima provedbe Projekta, kao i e-izvorima koji se nabavljaju preko nacionalne licencije.

Osim toga, projektni tim za edukaciju iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, u čijem su sastavu Mira Bačić i Dolores Vrbanić te Goranka Mitrović i Ivana Čadovska, održao je dvije radionice za znanstveno-nastavno osoblje i studente diplomskih studija pod nazivima Elektronički izvori znanstvenih i stručnih informacija i Značaj bibliometrijskih analiza u kvantitativnom vrednovanju kvalitete znanstvene djelatnosti.

Projekt e-Izvori vrijedan 133.760.000,00 kuna Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu provodi od 2016. godine. Provedba projekta potaknuta je nedovoljnom međunarodnom vidljivošću hrvatskih znanstvenika te zbog nedovoljne mobilnosti znanstvene radne snage, posebno mlađih znanstvenika. Provedbom projekta hrvatskim će se znanstvenicima olakšati pristup međunarodnim časopisima i bazama podataka, što izravno utječe na poboljšanje istraživačkoga okruženja za znanstvenike i otvara mogućnosti njihove bolje međunarodne vidljivosti.