Predstavljen projekt „e-Izvori“ koprivničkim znanstvenicima, studentima i knjižničarima

Objavljeno 21.11.2017.

Djelatnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 16. studenoga 2017. godine posjetile su Sveučilište Sjever i voditeljicu knjižnice Antoniju Mandić. U sklopu projekta Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih izvora informacijae-Izvori, koji se ostvaruje u sklopu Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskoga socijalnog fonda, znanstveno-nastavnim djelatnicima te studentima i knjižničarima Sveučilišta Sjever – Sveučilišnoga centra Koprivnica predstavljen je projekt te su održane edukativne radionice.

Voditeljica projekta e-Izvori dr. sc. Aleksandra Pikić i koordinatorica nabave e-izvora mr. sc. Alisa Martek upoznale su knjižničarke Sveučilišta Sjever i Veleučilišta u Bjelovaru s ciljem, aktivnostima i pokazateljima provedbe projekta, kao i e-izvorima koji se nabavljaju.

Osim toga, projektni tim za edukaciju iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, u čijem su sastavu Maja Čulić i Ivona Milovanović te Goranka Mitrović i Ivana Čadovska, održao je dvije radionice za znanstveno-nastavno osoblje i studente diplomskih studija Sveučilišta Sjever pod nazivima Značaj bibliometrijskih analiza u kvantitativnom vrednovanju kvalitete znanstvene djelatnosti i Elektronički izvori znanstvenih i stručnih informacija.

Projekt e-Izvori vrijedan 133.760.000,00 kuna Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu provodi od 2016. godine. Provedba projekta potaknuta je nedovoljnom međunarodnom vidljivošću hrvatskih znanstvenika te zbog nedovoljne mobilnosti znanstvene radne snage, posebno mlađih znanstvenika. Provedbom projekta hrvatskim će se znanstvenicima olakšati pristup međunarodnim časopisima i bazama podataka, što izravno utječe na poboljšanje istraživačkoga okruženja za znanstvenike i otvara mogućnosti njihove bolje međunarodne vidljivosti.