Predstavljanje grafičke mape Vlade Marteka: „Sjeti se života – hommage Borisu Demuru“

Objavljeno 5.4.2016.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu nakladnici su grafičke mape Sjeti se života – hommage Borisu Demuru autora Vlade Marteka koja će biti predstavljena u četvrtak, 7. travnja 2016., u 12 sati, u malome predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Uz autora, grafičku mapu predstavit će prof. dr. sc. Leonida Kovač s Akademije likovnih umjetnosti i dr. sc. Mikica Maštrović, voditeljica Grafičke zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Boris Demur (1951. – 2014.) završio je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. Nakon početnoga bavljenja konceptualnom umjetnošću, opredjeljuje se za primarno slikarstvo, a u svojem radu izražavao se i kroz fotografiju, performanse, javne akcije, videouratke i umjetničke instalacije. Od 1983. godine pa sve do kraja svojega životnog i umjetničkoga puta svoj sveukupan umjetnički izričaj ostvaruje kroz potpunu posvećenost motivu spirale, za njega najistinitijemu simbolu fluidnosti, neuhvatljivosti, nemjerljivosti i neiscrpnosti svega što nas okružuje – prirode, ljudskoga djelovanja, umjetnosti, života kao takvoga.

Rođen iste godine kao i Demur, Vlado Martek je pjesnik, konceptualni umjetnik, slikar i esejist. Po završetku studija književnosti i filozofije na Filozofskome fakultetu u Zagrebu neko vrijeme pisao je vizualnu i konkretnu poeziju, nakon čega pjesništvu dodaje djela iz širokoga raspona drugih oblika umjetnosti i umjetničkih pravaca – od konceptualizma i akcionizma, preko slikarstva, kiparstva, grafike i land arta, do tekstova i kritika o likovnim praksama.

Višestruko osobno i umjetnički povezani, Martek i Demur posebno su intenzivno surađivali i kao pripadnici Grupe šestorice autora (1975. – 1981.), čuvene skupine umjetnika koja je svojim djelovanjem krajnje neuvijeno propitivala i izravno potkopavala zasade prihvaćene službene umjetnosti te, još i bitnije, ona mišljenja, viđenja i društvene odnose kojih je ta umjetnost proizvod.

Ulomak iz grafičke mape Vlade Marteka Sjeti se života – hommage Borisu Demuru:

Niz život potpuno sam i u dvoje; samohrani umjetnici onda kad ljubav to zatraži.
Dva životna mandata u blizini odigrana, ponekad pomiješana na svojim granicama.
Recimo, pretežno zlatne mame i pretežno crni očevi, predovoljno za nesklad tuge, bunara sveg kasnijeg djelovanja.
Sretne bijahu zajedničke teme, poput idealiziranja cura /ono nakon susreta u Augustovom hramu, platonskih Lili i Vesne /.
Onda tema smijeha koja nas je obilježila za trajanja djetinstva i dugo nakon njega. Snijeg i sumrak u centru grada, potencije budućih poetika.
Kolike li nadopune leži u izreci: art frendovi. Bijahu susjedi bogatstva zakopanog duboko u krilima očiju.
Nema nade za beznađe, to slutismo. Život sličnosti kroz nadopunu divljeg i blagog, zračnog i zemljano , polugladnog i sitog.
Riječi i slike, od simbioze do manirističkog usuda i slobode, uvijek u posjetama i gostoprimstvu sličnosti i razlike.
Tinejdžerske aure urbane melankolije, durašne poput tragikomičnosti zastava.