Predavanje dr. sc. Marijane Borić o djelu „Machinae novae“

Objavljeno 11.11.2015.

U povodu održavanja izložbe Machinae novae – 400 godina poslije, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu organizira 12. studenoga 2015. godine, u 12 sati u malome predvorju Knjižnice istoimeno predavanje dr. sc. Marijane Borić, znanstvene suradnice na Odsjeku za povijest prirodnih i matematičkih znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Predavanjem će biti prikazan nastanak i temeljna obilježja djela Machinae novae u kontekstu razvoja znanosti u renesansi te vrijednosti ovoga djela za hrvatsku znanstvenu baštinu, ali i njegovo značenje u širem zapadnoeuropskom okviru. Djelo će biti uspoređeno s renesansnim uzorima poput Leonarda da Vincija i predlošcima toga doba koje je Vrančić mogao koristiti pri pisanju svojega tehničkoga priručnika. Bit će prikazan razvoj pojedinih Vrančićevih ideja i konstrukcija, čiji se trag može pratiti do današnjih dana. Analizirat će se sadržaj i struktura djela Machinae novae te rastumačiti osobitosti Vrančićeva pristupa tehničkim konstrukcijama, s naglaskom na pojedinim skupinama projekata koji su značajnije zastupljeni ili pak izvornim Vrančićevim projektima koji su prvi put zaživjeli u tehničkoj literaturi, i to u djelu Machinae novae.

Dr. sc. Marijana Borić znanstvena je suradnica u Zavodu za povijest i filozofiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Odsjek za povijest prirodnih i matematičkih znanosti u Zagrebu. Matematičarka, fizičarka, filozofkinja i povjesničarka znanosti istražuje rad znamenitih hrvatskih znanstvenika koji su dali doprinos ovoj sredini, ali i ukupnomu razvoju zapadnoeuropske znanosti, a time i pridonijeli prepoznatljivosti hrvatskoga nacionalnog identiteta u svjetskim okvirima. U sklopu tih mjerila, istražuje i rad Fausta Vrančića i nastanak djela Machinae novae u kontekstu razvoja prirodnih i matematičkih znanosti u doba renesanse. Autorica je niza znanstvenih radova iz povijesti egzaktnih znanosti u Hrvata. Posebno se bavi znanošću renesanse te razvojem matematičkih metoda i koncepcija koje su omogućile napredak novovjekovne znanosti.