Poziv za prijavu izlaganja za Osmi festival hrvatskih digitalizacijskih projekata

Objavljeno 2.3.2018.

Osmi festival hrvatskih digitalizacijskih projekata održat će se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 3. i 4. svibnja 2018. godine.

U središtu osmoga Festivala bit će teme povezane s kreativnim korištenjem digitalne kulturne baštine, digitalnim kulturnim proizvodima te pametnim knjižnicama.

Teme

  • Digitalni kulturni proizvodi
  • Kreativne industrije i korištenje digitalne kulturne baštine
  • Pametne knjižnice
  • Suradnički projekti
  • Metapodaci
  • Digitalizacija specifičnih vrsta građe
  • Predstavljanje provedenog projekta digitalizacije ili novog digitalnog proizvoda.

 

Prijave izlaganja

Izlaganja se prijavljuju preko mrežne stranice Festivala http://dfest.nsk.hr/prijave.
Potrebno je naznačiti vrstu prijave: izlaganje ili izlaganje na posteru.
Rok je za prijavu izlaganja do 25. ožujka 2018. godine.
Autori će o prihvaćanju izlaganja biti obaviješteni do 30. ožujka 2018. godine.

Više pojedinosti o Osmome festivalu hrvatskih digitalizacijskih projekata.