Poziv na prijavu izlaganja za 12. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj

Objavljeno 13.3.2019.

Počele su prijave izlaganja za 12. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj – s međunarodnim sudjelovanjem koje će se održati od 2. do 4. listopada 2019. godine na Plitvičkim jezerima, u hotelu Jezero.

Tema je ovogodišnjega Savjetovanja Promjene u narodnom knjižničarstvu – stvarnost, potrebe i suvremeni trendovi. Odabir navedene teme Savjetovanja odražava potrebu skretanja pozornosti na središnju ulogu narodnih knjižnica u razvoju i poboljšanju društva u cjelini, od razine lokalnih zajednica do nacionalne i međunarodne razine.

Posebno je važna uloga novih zakonskih i podzakonskih dokumenata kojima se naglašava način na koji knjižnice i knjižnična djelatnost doprinose strateškom razvoju društva u području informiranja, kulture, obrazovanja, znanosti, inovacija i istraživanja, rada i socijalne skrbi, zdravstva, industrije i gospodarstva. Knjižnična praksa pokazuje da, uz temeljne tradicionalne uloge i zadaće, suvremene knjižnice djeluju kao polifunkcionalna središta lokalnih zajednica te doprinose razvoju kulture, informiranja, obrazovanja, cjeloživotnog učenja, socijalne uključenosti i povezanosti.

Daljnji razvoj mreže narodnih knjižnica treba biti usmjeren učinkovitijem i djelotvornijem iskorištavanju njihovih potencijala u razvoju hrvatskog društva i njihovo smještanje u okviru kreativnih i kulturnih industrija, čime bi im se omogućila bolja i veća konkurentnost kod prijave na natječaje za neproračunske izvore financiranja uključujući sredstva Europske unije.

Savjetovanje će obuhvatiti razne projekte vezane uz korištenje neproračunskih sredstava i sredstava EU za narodne knjižnice kao i novu sesiju Knjižničarski filmski festival te će se odvijati u okviru 5 podtema:

  • – funkcionalna mreža narodnih knjižnica – razvoj u skladu s međunarodnim i domaćim pravilima i standardima struke
  • – uloga zakonskih i podzakonskih dokumenata u knjižničarstvu kao dio strateškog razvoja društva u cjelini
  • – strateški dokumenti razvitka knjižnične djelatnosti – prepoznavanje potencijala narodnih knjižnica
  • – neproračunska sredstva i sredstava EU za narodne knjižnice
  • – suvremene narodne knjižnice kao polifunkcionalna središta lokalne zajednice.

Organizator je ovogodišnjega Savjetovanja Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, suorganizatori su Sekcija za narodne knjižnice Hrvatskoga knjižničarskoga društva i knjižnica domaćin Samostalna narodna knjižnica Gospić, a partneri su Centar za razvoj knjižnica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Ljubljani te Savez knjižničarskih društava Slovenije.

Svi zainteresirani pozivaju se da prijave svoja izlaganja do 12.4.2019. i pošalju sažetke na adresu e-pošte savjetovanje@nsk.hr.

Pojedinosti o 12. savjetovanju za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj.

Najava savjetovanja u časopisu Glas@NSK.