„Poštujmo život u moru“ – kampanja za zaštitu Jadrana

Objavljeno 9.8.2018.

U duhu projekata poput Zelene knjižnice za zelenu Hrvatsku, Zelenoga festivala te međunarodne konferencije Let’s Go Green, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu surađuje s Prijateljima životinja koji i tijekom ljeta imaju mnoštvo zanimljivih akcija. Jedna je od njih Poštujmo život u moru, koja se provodi postavljanjem natpisnih ploča o zabrani ribolova na plažama. Kampanja je već provedena u Dubrovniku i Veloj Luci, a pozvano je više od sto priobalnih gradova i općina.
Budući da je ribolov zabranjen, osim uz prethodnu dozvolu, Prijatelji životinja žele upozoriti kako je nužno poduzeti mjere za zaštitu našeg mora, posebno zbog velikog broja turista koje treba informirati o hrvatskim zakonima.

Potrebno je osvijestiti da se na plažama i u moru može uživati bez ometanja morskih stanovnika, a djeci treba skrenuti pozornost da promatraju životinje i brinu o njima, a ne uništavaju već brinu o čistoći njihova staništa te da nasukane morske životinje vrate u more, a ne da ih love i ozljeđuju.

Kampanja Poštujmo naše more provodi se u suradnji s europskom krovnom organizacijom za dobrobit životinja Eurogroup for Animals i nastavit će se tijekom ljeta postavljanjem poučnih plakata i objavljivanjem elektroničke morske kuharice.

Više pojedinosti o kampanji.