Otvoreno javno savjetovanje o prijedlogu Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

Objavljeno 28.6.2018.

Ministarstvo kulture provodi javno savjetovanje o prijedlogu Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.

E-savjetovanje je otvoreno do 15. srpnja 2018. godine.

Na izvanrednoj sjednici Glavnoga, Izvršnoga i Stručnoga odbora Hrvatskoga knjižničarskog društva (HKD) održanoj 19. lipnja 2018. godine s dnevnim redom Prijedlog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, zaključeno je da sve komisije i sekcije HKD-a, kao i regionalna društva, potaknu raspravu među svojim članovima kako bi se knjižničarska zajednica pravodobno i organizirano, u što većem broju, uključila u javnu raspravu. Dogovoreno je da se sve primjedbe i prijedlozi pošalju na e-adrese: hkd@hkdrustvo.hr i zudiljak@efzg.hr najkasnije do 2. srpnja 2018. godine u 12 sati. Na temelju pristiglih prijedloga sastavit će se sistematizirani dokument koji će potom biti dostavljen svima, zajedno s prijedlogom za daljnje postupanje.

Donošenjem Zakona o knjižnicama i knjižničnoj građi prestat će vrijediti Zakon o knjižnicama (Narodne novine, broj 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09.) u kojem do danas nije bilo većih izmjena, iako je u razdoblju od njegova donošenja pa sve do danas došlo do znatnih promjena u društvu, koje su se dogodile pod snažnim utjecajem novih tehnologija i novih oblika komuniciranja.

Predloženim Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti uređuje se knjižnična djelatnost, utemeljivanje i prestanak rada knjižnica, ustrojstvo i upravljanje knjižnicama, vrste knjižnica, rad Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Knjižnični sustav Republike Hrvatske.

Također se propisuje zaštita i očuvanje knjižnične građe kao kulturnoga dobra, a posebno se za jedinstvene i rijetke primjerke knjiga, zbirke knjiga, rukopise i drugu knjižničnu građu javnih knjižnica koja je nastala do 1850. godine ovim Prijedlogom zakona utvrđuje status kulturnog dobra, čime se izravno štiti stara tiskana građa nastala u razdoblju koje označava promjenu načina tiskanja knjiga, od ručnoga na strojno, te katalozi nabrojene knjižnične građe javnih knjižnica postaju sastavni dio Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske. Uređuje se organizacija javnih knjižnica te propisuje način i uvjeti njihova utemeljivanja,kao i status privatnih knjižnica i knjižnica vjerskih zajednica. Knjižnični sustav Republike Hrvatske čine Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu te narodne, školske, sveučilišne, visokoškolske, znanstvene i specijalne knjižnice. Stručni knjižničarski djelatnici koji su stekli odgovarajuća stručna knjižničarska zvanja odgovorni su za obavljanje svih stručnih poslova knjižnica za koje su zaduženi. Naposljetku, propisuje se opseg, svrha prikupljanja i postupanje s obveznim primjerkom.