Otvorena izložba „Voda i krš – fenomeni rijeke Krke“

Objavljeno 15.12.2016.

Izložba Voda i krš – fenomeni rijeke Krke otvorena je 14. prosinca 2016. godine u predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Izložba je organizirana u suradnji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Javne ustanove „Nacionalni park Krka“, a u sklopu projekta Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku, čije je ostvarenje Knjižnica započela u svibnju 2016. godine.

Izložba donosi 17 fotografija koje dočaravaju vrijednost i ljepotu osjetljivoga krškog područja rijeke Krke.

Svrha je izložbe predstaviti i istaknuti vrijednost očuvanja specifičnoga i osjetljivoga krškog područja rijeke Krke. Interakcija kamena i vode dovela je u vrlo negostoljubivome okruženju do nastajanja temeljnoga fenomena rijeke, sedre ili travertina, a pokazuje i rezultat usijecanja rijeke u vapnenačke stijene, stvarajući duboke kanjone s čitavim nizom krških oblika. Krka je geološki fenomen ovoga područja. Osim velikoga broja špilja i jama, i nadzemni oblici krša predstavljaju iznimnost jer se na njima može vidjeti jedinstvena morfologija širega područja rijeke tijekom različitih geoloških razdoblja.

Na početku svečanosti okupljene je pozdravila dr. sc. Tatijana Petrić, glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Istaknula je kako je suradnja s Nacionalnim parkom Krka počela u lipnju 2016. godine izložbom Burnum – arheološko blago Krke, nastavila se u rujnu izložbom Krka – tajne podzemlja i konačno trećom, a ujedno i zadnjom izložbom, Voda i krš – fenomeni rijeke Krke. Zahvalila je Javnoj ustanovi Nacionalni park Krka na uspješnoj suradnji.

Okupljene je pozdravio i mr. sc. Krešimir Šakić, ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Krka.

Nakon uvodnih govora predavanja su održali doc. dr. sc. Nataša Ravbar, viša znanstvena suradnica na slovenskome Institutu za krš (Institut za raziskovanje krasa), na temu Osobitosti i metode istraživanja krških vodonosnika, doc. dr. sc. Josip Rubinić, docent na Građevinskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci, na temu  Obilježja faune slatkovodnih staništa NP „Krka“, te prof. dr. sc. Zlatko Mihaljević, redoviti profesor na Biološkome odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na temu Vodni režim Krke – klimatski utjecaji i promjene.

Osim izložbe i predavanja, tijekom događanja posjetitelji su mogli prvi put vidjeti 3D projekciju slapišta, a to je ujedno bila i prva 3D projekcija u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Osim fizičke izložbe, predstavljena je i virtualna izložba Prošlost i sadašnjost Krke, koja je dio projekta Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku – Virtualne izložbe o nacionalnim parkovima i parkovima prirode.

Virtualna je izložba izrađena radi upoznavanja šire javnosti s prošlošću rijeke Krke, njezina porječja i djelovanja Nacionalnoga parka Krka, kao i promicanja vrijednosti očuvanja prirodne i kulturne baštine korištenjem digitalizacije i mrežnih tehnologija. Istodobno je, za sve one koji žele dalje istraživati ovu temu, osiguran uvid u literaturu u digitalnome obliku iz fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, kao i iz ostalih ustanova. Virtualna izložba omogućuje korisnicima da na jednome mjestu dobiju pregled bitnih točaka o povijesti Krke koji se predstavljaju na vremenskoj crti, a u sklopu svakoga događaja, daje se uvid u spomen na taj događaj, teme, lokalitete ili osobe.

Za istraživače su osigurane cjelovite preslike knjiga, razglednica, zemljovida i starih hrvatskih novina i časopisa koje se bave Krkom. Kao prilog upoznavanju korisnika sa suvremenim istraživanjima Krke, izložba donosi uvid u stručne i znanstvene radove o kulturno-povijesnoj i prirodnoj baštini, kao i poveznice na suvremenu digitalnu baštinu.

Kao način približavanja korisnicima izložbe, osobito djeci i mladeži, izrađena je rubrika Zeleni kutak u kojoj se nalazi Zelena pitalica – Krka, Zelene slikovnice te rubrika Zelene knjižnice kao poveznica sa širim projektom u sklopu kojega je izložba izrađena.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu pokrenula je projekt Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku kojim predstavlja tematski vrijedna ostvarenja iz svojega fonda, povezuje korisnike i širu javnost s organizacijama i društvima uključenim u zaštitu i očuvanje naših prirodnih bogatstava kao bitnoga elementa hrvatske kulturne baštine. Knjižnica u svojem fondu o toj temi posjeduje bogat opus građe, među kojom se ističu doktorske disertacije, magistarski radovi, novine, monografije te zakonski i drugi pravni akti kojima Knjižnica nastoji privući što veći broj korisnika i zainteresirane javnosti te im njihovim sudjelovanjem u odabranim programima usaditi nove vrijednosti i navike.

Izložba se može razgledati do 5. siječnja 2017. godine.