Održano 11. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj

Objavljeno 17.10.2017.

U organizaciji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu od 11. do 13. listopada 2017. godine u Crikvenici održano je 11. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj – s međunarodnim sudjelovanjem.

Tema ovogodišnjega Savjetovanja bila je Mreža narodnih knjižnica – suradnja u razvoju digitalnih usluga i predstavljanju javnosti, a organizira se radi stjecanja uvida u teorijska i praktična pitanja vezana uz mrežne usluge u narodnim knjižnicama i modele povezivanja narodnih knjižnica u digitalnome okruženju, uspostavljanja čvršće suradnje u izradbi zajedničkih projekata, sustava, portala i dinamičnih mrežnih stranica knjižnica na nacionalnoj razini te predstavljanja inozemne prakse i mogućnost boljega upoznavanja i zajedničke suradnje na međunarodnoj razini.

Suorganizatori su ovogodišnjega Savjetovanja Hrvatsko knjižničarsko društvo i Gradska knjižnica Crikvenica, a partneri Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Ljubljani te Savez knjižničarskih društava Slovenije.

Na skupu posvećenome narodnim knjižnicama izlaganja je održao velik broj sudionika iz Hrvatske, ali i stručnjaci iz Nizozemske i Slovenije, koja je zemlja partner ovogodišnjega Savjetovanja.

Svečano otvorenje Savjetovanja moderirala je Irena Krmpotić, ravnateljica Gradske knjižnice Crikvenica. Okupljenima su se, u ime organizatora, obratile dr. sc. Tatijana Petrić, glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, te dr. sc. Dunja Holcer, predsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva. U ime Ministarstva kulture Republike Hrvatske nazočne je pozdravila Jelena Glavić-Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost, kao i predstavnici grada Crikvenice.

Podteme obuhvaćene programom ovogodišnjega Savjetovanja bile su sljedeće: Mreža narodnih knjižnica, E-knjižničarstvo (e-publikacije, e-knjige, kultura e-čitanja), Modeli povezivanja knjižnica u digitalnom okruženju, Uloga mrežnih stranica u dostupnosti i promociji narodnih knjižnica u javnosti, Mreža narodnih knjižnica – suradnja u razvoju digitalnih usluga i predstavljanju javnosti, Suradnički projekti, sustavi i portali, Manifestacije i kampanje. Trodnevni skup zaključen je panel-raspravom Javno zagovaranje narodnih knjižnica kao ključnih partnera u postizanju ciljeva UN-ove Agende 2030. za održivi razvoj, na kojoj su sudjelovale knjižničarke iz Komisije za javno zagovaranje te Komisije za narodne knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Više pojedinosti o 11. savjetovanju za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj.