Održane radionice edukacije korisnika na Sveučilištu Sjever u Varaždinu

Objavljeno 21.2.2018.

Djelatnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 16. veljače 2018. godine posjetile su Sveučilište Sjever i njihovu knjižničarku Jasnu Šipek.

U sklopu projekta Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih izvora informacija, skraćenoga naziva e-Izvori, koji se ostvaruje u sklopu Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskoga socijalnog fonda, projektni tim za edukaciju iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, u čijem su sastavu Maja Čulić i Dolores Vrbanić te Goranka Mitrović i Ivana Čadovska, održao je dvije radionice za znanstveno-nastavno osoblje i studente diplomskih studija Sveučilišta Sjever pod nazivima Značaj bibliometrijskih analiza u kvantitativnom vrednovanju kvalitete znanstvene djelatnosti i Elektronički izvori znanstvenih i stručnih informacija.

Ovim se nastavlja dosadašnja uspješna suradnja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Sveučilišta Sjever.

Projekt e-Izvori vrijedan 133.760.000,00 kuna Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu provodi od 2016. godine. Provedba projekta potaknuta je nedovoljnom međunarodnom vidljivošću hrvatskih znanstvenika te zbog nedovoljne mobilnosti znanstvene radne snage, posebno mlađih znanstvenika. Provedbom projekta hrvatskim će se znanstvenicima olakšati pristup međunarodnim časopisima i bazama podataka, što izravno utječe na poboljšanje istraživačkoga okruženja za znanstvenike i otvara mogućnosti njihove bolje međunarodne vidljivosti.