Održane radionice edukacija korisnika na Strojarskome fakultetu u Slavonskome Brodu

Objavljeno 4.5.2018.

Djelatnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 23. travnja 2018. godine posjetile su Strojarski fakultet u Slavonskome Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i njihovu knjižničarku Jasnu Ažman.

U sklopu projekta Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih izvora informacija, skraćenoga naziva e-Izvori, koji se ostvaruje u sklopu Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskoga socijalnog fonda, članice projektnoga tima za edukaciju iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, u čijem su sastavu Mira Bačić i Ivona Milovanović te Goranka Mitrović i Ivana Čadovska, održale su radionice Elektronički izvori znanstvenih i stručnih informacija i Značaj bibliometrijskih analiza u kvantitativnom vrednovanju kvalitete znanstvene djelatnosti za znanstveno-nastavno i suradničko osoblje Strojarskoga fakulteta u Slavonskome Brodu.

Voditeljica projekta e-Izvori dr. sc. Aleksandra Pikić zahvaljuje prodekanu za nastavu prof. dr. sc. Željku Ivandiću i njegovim suradnicima na angažmanu i gostoprimstvu te je raduje buduća suradnja Nacionalne i sveučilišne knjižnice i Strojarskoga fakulteta u Slavonskom Brodu.

Projekt e-Izvori vrijedan 133.760.000,00 kuna Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu provodi od 2016. godine. Provedba projekta potaknuta je nedovoljnom međunarodnom vidljivošću hrvatskih znanstvenika te zbog nedovoljne mobilnosti znanstvene radne snage, posebno mlađih znanstvenika. Provedbom projekta hrvatskim će se znanstvenicima olakšati pristup međunarodnim časopisima i bazama podataka, što izravno utječe na poboljšanje istraživačkoga okruženja za znanstvenike i otvara mogućnosti njihove bolje međunarodne vidljivosti.