Održana radionica edukacije korisnika na Zdravstvenome veleučilištu u Zagrebu

Objavljeno 14.12.2017.

Djelatnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 13. prosinca 2017. godine posjetile su Zdravstveno veleučilište u Zagrebu i voditeljicu knjižnice Anu Hanzer.

U sklopu projekta Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih izvora informacija, skraćenoga naziva e-Izvori, koji se ostvaruje u sklopu Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskoga socijalnog fonda, voditeljica projekta e-Izvori dr. sc. Aleksandra Pikić predstavila je Projekt, dok su Goranka Mitrović i Ivana Čadovska znanstveno-nastavnomu osoblju Veleučilišta održale radionicu pod nazivom Značaj bibliometrijskih analiza u kvantitativnom vrednovanju kvalitete znanstvene djelatnosti.

Projekt e-Izvori vrijedan 133.760.000,00 kuna Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu provodi od 2016. godine. Provedba projekta potaknuta je nedovoljnom međunarodnom vidljivošću hrvatskih znanstvenika te zbog nedovoljne mobilnosti znanstvene radne snage, posebno mlađih znanstvenika. Provedbom projekta hrvatskim će se znanstvenicima olakšati pristup međunarodnim časopisima i bazama podataka, što izravno utječe na poboljšanje istraživačkoga okruženja za znanstvenike i otvara mogućnosti njihove bolje međunarodne vidljivosti.