Održana radionica edukacije korisnika na Međimurskome veleučilištu u Čakovcu

Objavljeno 20.11.2018.

Djelatnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 9. studenoga 2018. godine posjetile su Međimursko veleučilište u Čakovcu i voditeljicu njihove Knjižnice Petru Horvat.

U sklopu projekta Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih izvora informacija, skraćenoga naziva e-Izvori, koji se ostvaruje u sklopu Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskoga socijalnog fonda, djelatnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Maja Čulić i Ivona Milovanović održale su radionicu pod nazivom Elektronički izvori znanstvenih i stručnih informacija za znanstveno-nastavno i suradničko osoblje.

Svrha je edukacije upoznavanje znanstveno-nastavnoga osoblja, mladih znanstvenika i diplomskih i poslijediplomskih studenata o mogućnostima pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija te osposobljavanje za samostalno pretraživanje.

Voditeljica projekta e-Izvori dr. sc. Aleksandra Pikić zahvaljuje voditeljici Knjižnice Međimurskoga veleučilišta u Čakovcu Petri Horvat na gostoprimstvu te je raduje buduća suradnja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Međimurskoga veleučilišta u Čakovcu.

Projekt e-Izvori vrijedan 133.760.000,00 kuna Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu provodi od 2016. godine. Provedba Projekta potaknuta je nedovoljnom međunarodnom vidljivošću hrvatskih znanstvenika te zbog nedovoljne mobilnosti znanstvene radne snage, posebno mlađih znanstvenika. Provedbom Projekta hrvatskim će se znanstvenicima olakšati pristup međunarodnim časopisima i bazama podataka, što izravno utječe na poboljšanje istraživačkoga okruženja za znanstvenike i otvara mogućnosti njihove bolje međunarodne vidljivosti.